Nieuw corona protocol

Na aanleiding van de verandering in de regels rondom corona hebben we een nieuw protocol. Voor dit protocol en alle andere corona maatregelen van de kerk zie: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/

Kerkomroep:http://cgkpekela.nl/luisteren
Youtube: http://cgkpekela.nl/kijken
Collecte: http://cgkpekela.nl/collecte
Liturgie: http://cgkpekela.nl/liturgie
Corona protocol: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/
Kinderen aanmelden: http://cgkpekela.nl/oppas/