Stemming

Na de vanochtend gehouden stemmingsvergadering wil de kerkenraad met vreugde bekend maken dat we als gemeente een beroep mogen uitbrengen op kandidaat J.R. Bulten.
Kandidaat Bulten is inmiddels op de hoogte en is blij met de uitslag.
De beroepingsbrief zal vanavond aan broeder Bulten overhandigd worden.
We danken God voor deze zegeningen.
De Koning van de kerk gaat door met Zijn werk, ook binnen onze gemeente!

Nieuw corona protocol

Na aanleiding van de verandering in de regels rondom corona hebben we een nieuw protocol. Voor dit protocol en alle andere corona maatregelen van de kerk zie: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/

Kerkomroep:http://cgkpekela.nl/luisteren
Youtube: http://cgkpekela.nl/kijken
Collecte: http://cgkpekela.nl/collecte
Liturgie: http://cgkpekela.nl/liturgie
Corona protocol: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/
Kinderen aanmelden: http://cgkpekela.nl/oppas/

Technische storing

Door een technische storing met het internet is het nu niet mogelijk de dienst live uit te zenden. De dienst wordt opgenomen en zo snel mogelijk online gezet. Meer informatie zal begin van de middag volgen.