Bijbelonderwijs

We zijn gezegend met de intentieverklaring samen met de hervormde gemeente zorg te dragen voor het bijbelonderwijs aan onze jeugd.

De kinderen kennen elkaar van school en vanuit het dorp en op deze wijze kunnen ze elkaar steunen in een wereld waar je als jongere steeds meer alleen komt te staan als je

Belijd dat Jezus Christus je Heer en Redder is. Hierin kunnen we elkaar vinden en is een goede basis om ook het komend seizoen hiermee verder te gaan.

We gaan weer voor drie groepen.

10-12 jaar

13-16 jaar

16+

De belijdenisgroep krijgt onderwijs vanuit de eigen gemeente gegeven.

Verdere info over tijden en lesstof wordt binnenkort bekend gemaakt.