dec18

Gemeentenieuws maandag 18 december 2017

Op maandag, 18 december 2017 23:02 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

24-12> 9.30 uur br. B. Koerts en 14.30 uur ds. A.C. van der Wekken

25-12> 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal en 14.00 Kinderkerstfeest

26-12> 10.00 uur ds. C.G. op ’t Hof (gez. dienst)

31-12> 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

1-1> 10.00 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Helaas moest ds. J. Sijtsma de dienst voor zondagmorgen afzeggen. Br. Bram Koerts is bereid om hem te vervangen. Bram hoopt te preken uit Psalm 3. In die Psalm staat het er niet best voor met David. Hij wordt achternagezeten door zijn eigen zoon en niemand gelooft nog in een goede afloop. Toch weet David een uitweg en die loopt omhoog, recht naar de heilige berg. Hij weet: Mijn redding is van de Heere.

’s Middags hoopt ds. vd Wekken voor te gaan. Hij zal de serie ‘met een ezel naar Bethlehem’ afsluiten met de prachtige profetie van Zacharia 9: ‘Zie, uw Koning komt, Hij rijdt op een ezel’.

Op eerste Kerstdag komen we samen bij de kribbe. In onze serie ‘met een ezel naar Bethlehem’ luisteren we dan naar vers 7 uit Lukas 2: ‘en legde Hem in de kribbe’. De vraag is natuurlijk waar de ezel gebleven is.

Op tweede Kerstdag hopen we samen te komen met de Hervormde- en de Baptistengemeente.

Zondag 31-12 lezen we in de ochtenddienst uit Openbaring 1: 1-8. De geschiedenis is in de handen van Koning Jezus. In de middagdienst lezen we Efeze 1 en sluiten we de serie over de zeven zegeningen uit Efeze 1 af met de bezegeling van Gods erfenis door de Heilige Geest.

Op 1 januari komen we samen rond Psalm 27 en wensen we elkaar een gezegend 2018.

dec11

Gemeentenieuws maandag 11 december 2017

Op maandag, 11 december 2017 23:11 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Zondagmorgen vervolgen we onze serie ‘met een ezel naar Bethlehem’. We lezen uit Genesis 49, waar Jakob zijn zonen profetisch zegent. In vers 11 wordt over de Heerser uit Juda gezegd dat Hij zijn ezelin aan de wijnstok bindt. Boven de verkondiging schrijven we zondag: ‘de zegen van de Messias’. In de middagdienst lezen we uit Efeze 1 en luisteren we naar de zesde zegening: ‘Gods erfgenaam’. Hartelijk welkom.

nov27

Gemeentenieuws maandag 27 november 2017

Op maandag, 27 november 2017 17:52 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Op de eerste adventszondag starten de serie ‘Met een ezel naar Bethlehem’. We lezen Numeri 22: 22-35. Bileam is een ziener, maar de Heere laat hem zien dat hij geen enkel inzicht heeft als de Heere zijn ogen niet opent voor de Ster uit Jakob.

In de middagdienst vervolgen we de serie leerdiensten ‘Gezegend ben je…’ met de zesde zegening uit Efeze 1: 11-12, getiteld ‘Gods erfgenaam’.

Iedereen hartelijk welkom.

nov21

Gemeentenieuws maandag 20 november 2017

Op dinsdag, 21 november 2017 16:42 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. J. Huisman

 

Verkondiging

Zondagmorgen houden we als gemeente herdenkingszondag. We noemen de namen van twee zusters die ons dit jaar ontvallen zijn. In de hoop op het eeuwige leven strekken we ons uit naar Gods beloften. We lezen samen uit Jakobus 5. In vers 11 lezen we een ‘zaligspreking voor volharders’.

In de middagdienst mag ik de heilige doop bedienen aan Annemijn Wessels in Onstwedde omdat ds. Rozema nog herstellend is van een complexe hartoperatie. We wensen hem vanuit onze gemeente alle sterkte en nabijheid van de Heere toe!

nov13

Gemeentenieuws maandag 13 november 2017

Op maandag, 13 november 2017 22:52 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst hopen ‘de kleine Parels’ voor ons te zingen onder leiding van zr. Jacqueline Sterenborg. We lezen dan samen Jakobus 4 en het thema zal zijn: ‘Praten over je plannen’.

In de middagdienst worden we begeleid door onze huisband Lifesong. We lezen dan verder uit de zegeningen van Efeze 1. Het thema is dan ‘best kept secret’.

nov06

Gemeentenieuws maandag 6 november 2017

Op maandag, 06 november 2017 17:43 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. J. Sijtsma

 

14.30 uur ds. A.C. van der Wekken

okt30

Gemeentenieuws maandag 30 oktober 2017

Op maandag, 30 oktober 2017 14:31 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten zondag 5 november:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst vieren we samen het heilig avondmaal. We lezen dan uit Jakobus 3 waar het gaat over de tong waarmee je een zegen kunt voortbrengen en een vloek. Het is te horen aan de tong waarmee we de Heere loven. Kom en proef dat de Heere goed is!

In de middagdienst vervolgen we de serie over de zegeningen uit Efeze 1. Aan de beurt is de vierde zegening: verlossing door Zijn bloed naar de rijkdom van Zijn genade.

Welkom!

okt24

Gemeentenieuws maandag 23 oktober 2017

Op dinsdag, 24 oktober 2017 16:41 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

29 oktober: 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

31oktober: 19.30 uur ds. N.F.L. de Leeuw

Dankdag: 19.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst starten we samen een nieuwe serie lezingen uit Jakobus. In het eerste hoofdstuk roept Jakobus ons op om niet alleen hoorders maar ook daders van het Woord te zijn. Gevaarlijk als we het Woord van de Heere horen maar het naast ons neerleggen. Je kijkt in de spiegel maar draait je om zonder ook maar iets te veranderen. Bouwen op de rots vraagt om gehoorzaamheid aan Jezus’ woorden. Het thema: ‘de spiegel en Zijn Beeld’. In de middagdienst vervolgen we de lezing uit Efeze 1. De derde zegening: ‘begenadigd in de Geliefde’. Hartelijk welkom! Met de dankdag luisteren we naar Jakobus 2. Dankdag met Jakobus laat ons zien dat een zegenwens niet genoeg is. ‘Ga heen en word warm’ zonder kleding uitreiken is dodelijk voor het getuigenis van Jezus. Paulus zou zeggen: geloof is door de liefde werkend. Dat wil Jakobus ons met dankdag voor ogen houden.

okt16

Gemeentenieuws maandag 16 oktober 2017

Op maandag, 16 oktober 2017 08:53 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

 

9.30 en 14.30 uur ds. J. Sijtsma

okt09

Gemeentenieuws maandag 9 oktober 2017

Op maandag, 09 oktober 2017 20:35 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur br. B. Koerts

 

Verkondiging

Leah Holsteen hoopt zondagmorgen het teken van de heilige doop aan haar voorhoofd te ontvangen. We willen als gemeente rondom haar staan als het jawoord klinkt op Gods belofte. De Heere geeft zijn Woord uit Hosea 14, 9 ‘uw vrucht is door Mij te vinden’. Daarmee haalt de Heere alles weg waarmee wij nog iets moeten presteren in het verbond met Hem. Wat overblijft is Zijn ondoorgrondelijke genade die in leven en sterven genoeg is voor elke zondaar. Hartelijk welkom!

In verband met deze doopdienst zal de zondagsschool tijdens de ochtenddienst gehouden worden. In de middagdienst is er dan geen zondagsschool. In de middagdienst hoopt br. Koerts voor te gaan. Hij hoopt te preken over Psalm 2. Mooi!

[12 3  >>  

Volg ons ook op Twitter en Facebook: