juni06

Gemeentenieuws dinsdag 6 juni 2017

Op dinsdag, 06 juni 2017 13:05 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst lezen we samen uit Handelingen 5. Met Pinksteren hoorden we dat vermenigvuldigen alleen door delen kan. Dat delen kan echter ook verkeerd aflopen als het op jezelf gericht is. Ananias en Saffira verzoeken de Heilige Geest door te doen alsof ze alles geven. De dienst aan de Heere vraagt ons hele hart. We bereiden ons in deze dienst voor op de viering van het heilig avondmaal van zondag 18 juni. In de middagdienst zal er – zo de Heere wil en wij leven- openbare belijdenis worden afgelegd door Nicole Volders, Hilco Westra en Jan de Wit. In deze dienst lezen we over Stefanus. Hij mag onder hoge druk de Naam van Jezus belijden. U bent hartelijk welkom in beide diensten.

Uit de gemeente

We hebben samen met broeder en zuster Evert en Elly Wesseling-Wubs gedankt. Zij mochten zaterdag 3 juni in gezinsverband gedenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. We hebben de Heere gedankt dat Hij Zijn trouw betoond heeft in goede en moeilijke tijden. We zongen samen met hen het lied ‘veilig in Jezus’ armen’.

Hielke en Karin de Haan zijn vorige week vrijdag getrouwd. Op diezelfde dag trad zuster Janny van de Werf in het huwelijk met Ronald Koops. Beide stellen van harte gefeliciteerd. We hebben de Heere met elkaar gedankt en gebeden om Zijn onmisbare zegen.

Op 30 mei 2017 heeft de Heere thuisgehaald op 87 jarige leeftijd: zr. Hindertje (Henny) Brouwer-Gelling. Lange tijd van haar leven was zij met haar man verbonden aan onze gemeente. Afgelopen zaterdag is haar leven herdacht in een dienst van Woord en gebed in ons kerkgebouw.

Een bedrag van ruim 4200 euro werd verdiend met een inpakactie. Alle vrijwilligers worden heel hartelijk dank voor hun inzet.

 

Agenda

11-6 Beachdienst bij het Heeresmeer. Voorganger: dhr. J. Nicolai (11u)

18-6 Viering van het Heilig Avondmaal

21-6 Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

25-6 Afsluitzondag (zie programma www.cgkpekela.nl) S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: