juli10

Gemeentenieuws maandag 10 juli 2017

Op maandag, 10 juli 2017 12:39 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. J.P. Rozema

 

Verkondiging

Wie kan een oorlog winnen zonder strijd? Wie zal zonder gevecht gekroond worden? Hij, die achter Jezus aankomt. Wie Jezus navolgt die ontdekt dat de strijd volkomen gestreden is. Als je door genade mag zien dat God voor je strijdt, wat wordt de dreiging dan licht. Wat wordt de angst voor het gevecht dan klein. Zondag mogen we het horen: ‘Gideon, een strijdloze held’.

Uit de gemeente

We hebben samen gebeden voor broeder Eppo Hulzebos. Hij kreeg afgelopen week een ernstig bericht van de dokter, omdat er een kwaadaardige tumor in darm is gevonden. Komende week zal helder worden welke weg van behandeling gegaan mag worden. We staan rondom Eppo en Ineke in deze weg en we vertrouwen hen aan de Heere toe die leidt met Zijn goedheid.

Ons gebed is er ook voor zuster Langeler die menselijkerwijs aan het eind van haar leven is gekomen. De bedoeling was dat ze in Pekela haar intrek zou nemen, maar de weg lijkt nu anders te lopen. We wensen haar Gods genade toe en geborgenheid bij Hem.

Reza, één van onze bezoekers uit het AZC kreeg een negatief antwoord op zijn verzoek om status. Elke keer dat er een negatief bericht komt, is dat voor de gemeenschap een harde klap. We wensen onze broeders en zusters uit allerlei landen moed en troost toe. Het is fijn om te merken dat ze de kerk als een veilige haven beleven.

Ons dankgebed was voor Jowi Meijer en Bram Koerts die na een behandeling het ziekenhuis mochten verlaten. Helaas kreeg Bram er een ontsteking bij waaraan hij behandeld wordt. We wensen hem en zijn gezin sterkte en beterschap toe onder de zegen van onze God. Hij vergist Zich nooit!

 

Agenda

21-7 Huwelijksbevestiging Bastian Geertsema en Doreen Hillenga (19.00 uur)

1-9 Huwelijksbevestiging Arjen Spoelstra en Nelleke Haaijer (14.30 uur, Gasselte)

8-9 Huwelijksbevestiging Jetse Woltjer en Nienke van Dijk

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: