dec11

Gemeentenieuws maandag 11 december 2017

Op maandag, 11 december 2017 23:11 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Zondagmorgen vervolgen we onze serie ‘met een ezel naar Bethlehem’. We lezen uit Genesis 49, waar Jakob zijn zonen profetisch zegent. In vers 11 wordt over de Heerser uit Juda gezegd dat Hij zijn ezelin aan de wijnstok bindt. Boven de verkondiging schrijven we zondag: ‘de zegen van de Messias’. In de middagdienst lezen we uit Efeze 1 en luisteren we naar de zesde zegening: ‘Gods erfgenaam’. Hartelijk welkom.

Uit de gemeente

Donderdagavond is er om 19.30 uur een aflevering van het Pekelder Leerhuis. We luisteren samen naar het boek Job. Thema: ‘het Jobslijden van de 21e eeuwse mens. Welke overeenkomsten zien we in de vragen die Job stelt en het optreden van zijn vrienden? Maar we komen ook verschillen tegen in de omgang met de God die voor ons verborgen lijkt.

We hebben gedankt met Shahab. Hij heeft zijn huis mogen inrichten met veel hulp vanuit de gemeente en daar is hij erg dankbaar voor. Bijzonder is dat recentelijk het contact met zijn vader hersteld is. Eén van de redenen is het feit dat de christenen in Nederland hem zo vriendelijk ontvangen hebben. Moslims in Iran hebben doorgaans een groot wantrouwen richting christenen. We bidden voor de Bijbelstudies die diep in het geheim georganiseerd worden in dat land.

Tot zondag 17 december kunt u zes producten inleveren voor de voedselbank. Zaken als kaarsen, deodorant, chocola, nootjes, koffie kunnen worden ingeleverd bij de kerk.

De inleverdatum voor de kopij van het volgende Kompas is 18-12.

We kijken terug op een mooie kerstmarkt die door onze gemeente georganiseerd werd. Alle initiatiefnemers worden hartelijk bedankt.

 

Agenda

21-12 Seniorenmiddag om 15.00 uur (met maaltijd)

25-12 de middagdienst met onze kinderen start om 14.00 uur!

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: