sept11

Gemeentenieuws maandag 11 september 2017

Op maandag, 11 september 2017 18:10 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten: 

17-9 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal en 14.30 uur ds. J.P. Rozema

22-9 19.00 uur Gezin/School/Kerkdienst ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

We vervolgen onze lezing uit het boek Hosea met het derde hoofdstuk en een deel uit hoofdstuk 4. Het thema: Gods huwelijksreis. Na Gods huwelijksaanzoek en zijn trouwbelofte blijkt het volk toch weer ontrouw geweest, zoals Gomer wegliep bij Hosea. God haalt zijn volk echter terug uit verre oorden. Hij koopt ze vrij en Hij belooft een herstel van de tijd van David. Deze dienst zal ook opgenomen worden door radio Westerwolde.

Tijdens de gezin-school-kerkdienst Lezen we uit Genesis 29. Het thema waar we het schooljaar mee openen zal zijn: ‘Leren omzien’.

Uit de gemeente

Zondag mochten we een warm welkom geven aan Bart en Heleen Drent als belijdend lid en Stan(9), Carmen (6) en Tygo(3) als dooplid. Zij zijn overgekomen vanuit de Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela. We wensen hen een hele goede start in onze gemeente.

We willen u vragen om voor de vacature namen in te dienen bij de kerkenraad, zodat we de volgende kerkenraadsvergadering een talstelling voor ouderling kunnen doen.

Vanaf maandagavond 18 september zijn de kinderen boven de 4 jaar weer hartelijk welkom bij ‘de Kleine Parels’. Fijn om samen te zingen.

We hebben samen gedankt voor het huwelijk Jetse en Nienke Woltjer. Het was een regenachtige maar desondanks prachtige dag. We wensen hen een gezegend huwelijk toe. We hebben gebeden voor de huwelijksdienst Erik en Aukje Kloosterhuis. Zij hopen elkaar vandaag (14-9) het jawoord te geven. We wensen hen Gods rijke zegen toe.

Simon uit Nigeria heeft een tijdlang als gast bij ons gekerkt en de Bijbelstudie gevolgd. Hij krijgt een plek in Drachten in afwachting op een huis in Heerenveen. We hebben voor hem gebeden en we wensen Simon Gods nabijheid toe.

Ons gebed was er ook voor onze broeder Harry Fleurke. Door een verkeerde behandeling aan zijn voet kwam hij op achterstand. Gelukkig is het euvel ontdekt en kan hij weer vooruit kijken. We hebben gebeden voor hem en zijn vrouw Janny om Gods rijke zegen.

We hebben ook voorbede voor mijn vrouw Heleen gedaan. Helaas is er nog geen verbetering in haar gehoor merkbaar. Het linkeroor is doof en de ruis is nog steeds aanwezig. Gelukkig verbetert haar energie. We blijven bidden om Gods genezing. Tegelijk vertrouwen we dat Hij alle dingen doet meewerken voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn. Daarbij denken we aan alle zieken in de gemeente.

Volgende week zal er een collecte zijn voor noodhulp aan Nepal.

 

Agenda

Vrijdagavond: zang- en muziekavond in de kerk. Aanvang: 19.00 uur

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: