juni12

Gemeentenieuws maandag 12 juni 2017

Op maandag, 12 juni 2017 22:28 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal (HA)

14.30 uur ds. W.C. van Slooten

 

Verkondiging

Zondag zal de viering van het heilig avondmaal gehouden worden in onze gemeente. We lezen dan samen uit Handelingen 5. De Joodse Raad beschuldigt de apostelen ervan dat ze ‘het bloed van deze Mens’ over het volk willen brengen. Dat lijkt me een goede beschrijving van wat er gebeurt. Tijdens het avondmaal vieren we de gemeenschap met Christus door te drinken van de wijn die het bloed van het nieuwe verbond is.

Hartelijk welkom in de dienst.

Uit de gemeente

We hebben de Heere gedankt voor drie leden van onze gemeente die openbare geloofsbelijdenis mochten afleggen. Hilco Westra en Nicole Volders mochten hun ja-woord uitspreken en ook Jan de Wit. Hij is onlangs 70 jaar geworden. Twee jaar geleden werd hij tijdens een rouwdienst door de Heere in zijn hart gegrepen. Zondag mocht ook hij belijdenis doen. Bijzonder!

We hebben een bijzondere gebedsverhoring meegemaakt in onze gemeente. Broeder Sha’ab uit Iran heeft een status van het IND gekregen nadat hij aanvankelijk niet geloofd werd in zijn bekeringsverhaal. Er is een advocaat aan te pas gekomen, waarna de IND een godsdienstpsycholoog heeft ingeschakeld. Een 14 pagina’s tellend rapport kwam op tafel en daarbij hebben verschillende gemeenten hun getuigenis over hem opgeschreven. Ook ds. van Dalen (Hoogeveen) zijn we zeer erkentelijk voor zijn werk. We zijn dankbaar dat Sha’ab uitzicht heeft op een toekomst in Nederland. Ons gebed is er ook voor zijn vrouw die nog in Iran zit en het als vrouw van een ex-moslim zwaar te verduren heeft.

Deze week krijgen Anja de Boer en Maike van der Velde uitslag van hun examens. We wensen hen Gods zegen toe.

We hebben ook gebeden voor de overheid!

De avondmaalscollecte van zondag zal gehouden worden voor stichting Orhei.

 

Agenda

19-6 Inleveren kopij voor het Kompas

25-6 Slotzondag (zie programma op de website)

28-6 Vrouwenochtend op het AZC

1-7 Gemeentedag! (start: 13.00 uur)

9-7 Beachdienst om 11.00 uur, voorganger dhr. J. Nicolai (Heeresmeer)

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: