aug28

Gemeentenieuws maandag 28 augustus 2017

Op maandag, 28 augustus 2017 20:25 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten: 

3-9> 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. J.P. Rozema

 

Verkondiging

In Hosea 1 hoorden we Gods huwelijksaanzoek tot zijn volk. Hij wil in Jezus Christus het Hoofd zijn voor mensen die gezondigd hebben. Zondag lezen we bij de tafel van het avondmaal Hosea 2. In vers 19 horen we Gods trouwbelofte. Hij zegt: In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen: en u zult de Heere kennen. Dat kennen van de Heere, daar gaat het om. De huwelijksbelofte van de Heere bestaat in het kennen van Hem. In Hosea 2 moet er heel wat gebeuren voor de bruid Hem kent zoals Hij is. Wat is er rijker dan het kennen van de Heere?

Uit de gemeente

Met vreugde mochten zondagmorgen twee huwelijken aankondigen.

Vrijdag aanstaande (1-9) hopen Arjen Spoelstra en Nelleke Haaijer elkaar het ja-woord te geven in het ‘witte kerkje’ van Gasselte. U bent om 14.30 uur hartelijk welkom in de dienst. We lezen dan samen uit Efeze 4 waar het gaat over de ‘vredeband’.

Een week later hopen Jetse Woltjer en Nienke van Dijk in het huwelijk te treden. Zij mogen op 8-9 om 18.30 uur elkaar het ja-woord geven in ons eigen kerkgebouw. Hartelijk welkom in beide diensten.

Verdriet is er bij Mercy Gabiël en haar twee kinderen die waarschijnlijk terugmoeten naar Nigeria. Zij kregen een negatief antwoord van het IND. We bidden voor hen om Gods uitzicht in deze moeilijke weg.

Ali Rheza Gorbani verhuist naar Drachten. Hij hoopt daar ook het teken van de doop te ontvangen. Fijn dat hij een poos in ons midden mocht zijn.

Sylvia zal vandaag (do) met haar kinderen naar Sneek verhuizen. We wensen hen alle goeds en bovenal Gods nabijheid toe.

U merkt dat het AZC bij ons in Pekela gaat sluiten. We mogen als gemeente uitzien naar nieuwe wegen die de Heere met ons gaat bewandelen.

U kunt zich nog opgeven voor het volleybaltoernooi van dinsdagavond 12-9 om 19.00 uur bij Janna Meijer of Elisabeth Eelsing.

Op vrijdagavond is er een zang- en muziekavond. Als u iets ten gehore wilt brengen, meld dat bij Dennis Westra.

 

Agenda

11-9 avond voor de ouders van jongeren van het Bijbelonderwijs in het Tehuis (start: 18.45 uur).

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: