mei29

Gemeentenieuws maandag 29 mei 2017

Op maandag, 29 mei 2017 17:51 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

4-6> 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

5-6> 10.00 uur br. A. Schippers (gez. dienst met Herv.+Bapt. in CGK-gebouw)

 

Verkondiging

Op Pinkstermorgen lezen we samen uit Handelingen 2 en 4. Het is opvallend hoe de Heilige Geest over allen wordt uitgestort. Eén van de belangrijkste vruchten is het feit dat ze alles met elkaar delen. Niemand ziet zichzelf meer als een bezitter omdat het er het diepe besef is dat alles staat in het teken van het komende Koninkrijk. 2000 jaar later is dat soms moeilijk voor te stellen. Toch geldt ook vandaag dat ‘vermenigvuldigen begint bij delen’. De eerste Die deelt is God, Hij geeft ons Zijn Geest. In de middagdienst luisteren we naar het slot van de serie over ‘demonie en bevrijding’. We lezen dan uit Ezechiël 13 en Handelingen 19. Loskomen van de boze vraagt ook om alle spullen die je aan hem binden het huis uit te doen.

Uit de gemeente

Met dankbaarheid mochten we drie broeders in het ambt bevestigen. We bidden Remco Cannegieter, Harrie Raveling en Erik van der Laan Gods onmisbare zegen toe.

Vrijdag zal het huwelijk van Hielke de Haan en Karin de Jonge kerkelijk bevestigd worden. We wensen hen een fijne dag toe en Gods zegen in alles.

Maandagavond zijn er weer collectebonnen in de kerk verkrijgbaar bij br. Westra vanaf 18.30 uur. Ook kunt u intekenen van een boek met de geschiedenis van ons kerkverband voor 10 euro.

We hebben samen gebeden voor onze Jeugdvereniging die op kamp waren in Schoonoord. Toch wel fijn als jullie weer in ons midden zijn, jongeren! Hopelijk hebben jullie een goede tijd gehad.

We hebben gebeden voor Sha’ab. Hij komt uit Iran en is christen, maar het is een harde dobber om dat aan de IND uit te leggen. Deze week mag dat gaan gebeuren. We wensen hem Gods zegen toe.

Drie mensen bereiden zich in onze gemeente voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Woensdagavond zijn Nicole Volders, Hilco Westra en Jan de Wit bij de kerkenraad geweest. We wensen hen Gods rijke zegen toe bij de voorbereiding. Wilt u ook in uw gebeden aan hen denken?

 

Agenda

1-6> Gebedsuur in Champ Clarck. Hartelijk welkom om 19.30 uur!

2-6> huwelijksbevestiging Hielke de Haan en Karin de Jonge

10-6> Schutsemarkt. De kerkdeuren gaan open. Help je mee?

11-6> 11.00 uur Beachdienst bij het Heeresmeer. Voorganger: J. Nicolai

11-6> 14.30 uur Belijdenisdienst

28-6> Vrouwenochtend in het AZC van Oude Pekela.

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: