apr03

Gemeentenieuws maandag 3 april 2017

Op maandag, 03 april 2017 23:49 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

Zondag 9-4: 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal (H.A.)

14.30 uur ds. J.P. Rozema

 

Verkondiging

We vervolgen onze lezing met Genesis 44 en 45. Jozef heeft zijn beker in de graanzak van zijn broer Benjamin laten stoppen. Zo heeft hij een rechtsgrond om zijn broer terug naar Egypte te halen. De broers worden betrapt op de diefstal van de beker en de moed zinkt hen in de schoenen. Ze zien alleen nog maar een toekomst als slaven voor zich. Als een rouwstoet trekken ze naar Egypte. Daar wacht hen echter een verrassing: de beker van de Koning blijkt een diepte in zich te hebben die niemand kon vermoeden. Zo klinkt zondag: ‘dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’. Het thema van de preek: ‘Je zult maar mogen drinken uit de beker van de Koning!’

Uit de gemeente

We hebben zondag gedankt met Ehsan Jamali. Hij mag lid zijn van onze gemeente. Hij heeft na lang omzwerven en vele gevangenschappen een thuis gekregen in Nederland. Hij wacht hier op een huis. In Engeland deed hij belijdenis en werd hij gedoopt. Hoewel het misschien maar voor een korte tijd is, zal hij zolang bij ons kerkelijk onderdak vinden.

We hebben een prachtige zondag achter de rug omdat er twee meisjes gedoopt mochten worden. Ilse Meijer en Carlijn Wijsbeek ontvingen het teken en zegel van de Heilige Doop. De avondmaalscollecte van zondagmorgen is bestemd voor de noodhulp in Oost Afrika. We zijn dankbaar dat de volgende broeders gekandideerd mochten worden voor ouderling: R. Cannegieter, B Draijer, H. Raveling. Als diaken: S. Jonker en E. van der Laan. Op zondag 23-4 zal – als de Heere het geeft- een stemmingsvergadering gehouden worden na de ochtenddienst.

In onze gebeden hebben we ook de naam van zr. Jonker-van der Heide genoemd. We wensen haar in alles Gods rijke zegen toe en zijn nabijheid.

 

Agenda

7-4 Pesachviering begint om 18.00 uur.

12-4 Ouderenmiddag met een paasviering. Aanvang: 15.00 uur

17-4: 10.00 uur ds. S.P. Roosendaal (Herv. Kerk).

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: