sept04

Gemeentenieuws maandag 4 september 2017

Op maandag, 04 september 2017 11:32 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

10-9-2017 11.00 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

De ochtenddienst begint om 10.00 uur met koffie en ontmoeting. Tegen 11.00 uur begint de eredienst. Daarin lezen we samen uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. De schepping van de mens hopen we voor de jongens en meisjes dichtbij hen te brengen.

In de middagdienst richten we ons op de jongeren van de gemeente. We lezen dan samen de brief van Paulus aan Filemon. Het thema van de preek: ‘Nuttig in je (bij)baan’.

Uit de gemeente

De kerkenraad heeft op zijn verzoek ontheffing verleend aan broeder Geert Volders. Geert heeft last van hardnekkige slaapproblemen. Om te herstellen is het nodig dat hij verschillende nevenfuncties laat vallen. Daar hoort ook het kerkenraadswerk bij. Geert betreurt het dat hij aan het begin van het seizoen niet verder kan. De kerkenraad heeft hem daarom ontheffing verleend. Tegelijk vragen we u om voor de vacature namen in te dienen bij de kerkenraad, zodat we ook weer naar een nieuw seizoen kunnen uitkijken.

Zondag klonk ook de 2e afkondiging van het voorgenomen huwelijk van Jetse Woltjer en Nienke van Dijk op vrijdag 8 september om 18.30 uur in ons kerkgebouw.

U wordt eraan herinnerd dat de Kompaskopij op 11 september moet zijn ingeleverd. Het programma voor de startweek vindt u op de website.

Let even op de tijd van maandagavond 11 september. We beginnen samen met de ouders van het Bijbelonderwijs om 18.45 uur in het Tehuis.

We hebben gedankt voor het huwelijk van Arjen en Nelleke Spoelstra. Zij mochten elkaar op 1 september het jawoord geven. We wensen hen Gods rijke zegen.

Ook Jetse Woltjer en Nienke van Dijk bidden we Gods zegen toe bij de voorbereiding op hun trouwdag.

We hebben samen gebeden met Kees de Vries. Maandag (28-8) overleed op 102-jarige leeftijd zijn vader Cornelis de Vries. Afgelopen vrijdag is hij in een dienst van woord en gebed herdacht. Zij lichaam ligt begraven in Zuidlaren. Boven de rouwkaart stond een tekst uit Lukas 16,22: de bedelaar stierf en werd begraven in Abrahams schoot. We bidden samen voor Kees om Gods nabijheid in het gemis.

Tenslotte vragen we u om u nog op te geven voor de volleybalavond van komende dinsdag in de Spil. Allen hartelijk welkom!

 

Agenda

22-9 Gezin/School/Kerkdienst (aanvang: 19.00 uur)

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: