okt09

Gemeentenieuws maandag 9 oktober 2017

Op maandag, 09 oktober 2017 20:35 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur br. B. Koerts

 

Verkondiging

Leah Holsteen hoopt zondagmorgen het teken van de heilige doop aan haar voorhoofd te ontvangen. We willen als gemeente rondom haar staan als het jawoord klinkt op Gods belofte. De Heere geeft zijn Woord uit Hosea 14, 9 ‘uw vrucht is door Mij te vinden’. Daarmee haalt de Heere alles weg waarmee wij nog iets moeten presteren in het verbond met Hem. Wat overblijft is Zijn ondoorgrondelijke genade die in leven en sterven genoeg is voor elke zondaar. Hartelijk welkom!

In verband met deze doopdienst zal de zondagsschool tijdens de ochtenddienst gehouden worden. In de middagdienst is er dan geen zondagsschool. In de middagdienst hoopt br. Koerts voor te gaan. Hij hoopt te preken over Psalm 2. Mooi!

Uit de gemeente

In onze gemeente mochten we Erik en Aukje Kloosterhuis welkom heten. Zij komen over vanuit de GKv van Groningen (oost). Zij zijn voor ons bekenden omdat ze al een tijd bij ons kerken. We wensen hen en hun kinderen een goede tijd bij ons onder Gods zegen!

We hebben samen gebeden voor de operatie van ds. Rozema. We bidden hem en zijn gezin Gods nabijheid toe en een goed herstel in de tijd die komt. Fijn dat we elkaar wat mogen ondersteunen in het gemeentewerk.

We hebben ook gebeden voor br. Harry Fleurke. Hij heeft last van vocht achter de longen en het hart. We wensen Harry en Janny Gods zegen toe in deze moeilijke weg.

We hebben een talstelling mogen bekendmaken voor het ambt van ouderling, namelijk de broeders Maurits Langeler en Harry Sterenborg. Zo de Heer wil en wij leven zal op zondag 22 oktober een stemmingsvergadering na de ochtenddienst worden gehouden.

Alfred Haneman heeft een herseninfarct gehad. Zijn linkerarm is verminderd functioneel, we bidden dat er verder herstel mag intreden. We bidden Marja en de verdere familie Gods genezende kracht toe.

Mercy en haar kinderen kregen opnieuw een teleurstellend bericht omdat de rechter opnieuw bepaalde dat zij het land moeten verlaten. Hun weg vertrouwen we aan de Heere toe. Ondanks het kinderpardon dat in ons land geldt, zijn zij opnieuw afgewezen en dat is een pijnlijke zaak.

Vorige week is er een enquete uitgegaan met het oog op uitbreiding van de gebouwen. De kerkenraad heeft van verschillende kanten het verzoek gehad om de inlevertermijn iets te verlengen zodat iedereen kan reageren. Dat doen we natuurlijk, dus u hebt zeker tot volgende week zondag de gelegenheid om de enquete in te leveren. Bovendien mogen er (als dat wenselijk is) meerdere enquetes per gezin worden ingevuld, als u dan maar let op het bedrag aan de onderzijde zodat er geen dubbele bedragen worden toegezegd.

Vandaag (vrijdag) wordt kleding uitgezocht voor de kledingbeurs. Zijn er mensen die willen helpen, u bent hartelijk welkom? Wilt u nog iets geven voor de kledingbeurs. Dat kan, laat het ons weten!

Voor de mannen in de gemeente: geef je op voor de mannenconferentie van 27-10 via Jezusontmoeten.nl.

U kunt nog intekenen voor het boekje ‘Goede moed’ dat door onze kerken wordt uitgegeven. In de hal hangt een intekenlijst. Zondag is daarvoor de laatste mogelijkheid.

 

Agenda

19-10 Pekelder Leerhuis (19.30 uur)

27-10 Mannenconferentie ‘Jezus ontmoeten’. Thema: ‘Als je bidt zal Hij je geven!?’

3-11 huwelijk van Martin en Marije

10-11 huwelijk van Echin en Anne

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: