mrt19

Gemeentenieuws maandag 19 maart 2018

Op maandag, 19 maart 2018 20:55 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. P. Drost

 

Verkondiging

We vieren zondag –als de Heere het geeft- samen het heilig avondmaal. Centraal staat Markus 14 waar Jezus en Zijn leerlingen aan het eind van de Pesachmaaltijd de lofzang zingen. Bij die lofzang zullen we aansluiten en de viering zal in het teken van de hallelpsalmen staan. Hartelijk welkom.

mrt12

Gemeentenieuws maandag 12 maart 2018

Op maandag, 12 maart 2018 09:37 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de morgendienst lezen we uit Markus 14: 12-16. De leerlingen van Jezus krijgen de opdracht om een zaal gereed te maken waar ze met elkaar het laatste Pesach kunnen vieren. Voor Jezus’ uittocht begint moet alles in gereedheid worden gebracht. Israël gedenkt het bloed aan de deurpost en het lam dat geslacht is. De leerlingen moeten een zaal zoeken en krijgen daarvoor een hele bijzondere aanwijzing. Die aanwijzing vormt voor ons een voorbereiding op het avondmaal.

In de middagdienst luisteren we naar de laatste preek uit de serie over het huwelijk. Dit maal gaat het over trouw en toewijding onder het thema: ‘Echt verbonden’.

Welkom!

mrt05

Gemeentenieuws maandag 5 maart 2018

Op maandag, 05 maart 2018 17:36 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

8-3 14.00 uur ds. S.P. Roosendaal (begrafenis)

11-3 9.30 uur br. L. Sligter en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14-3 19.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In onze serie over het evangelie van Markus hoopt br. Sligter voor te gaan uit Markus 12: 34. Er is geen groter gebod dan dat van de liefde en niets brengt je dichter bij het Koninkrijk. In de middagdienst vervolgen we de leerdiensten over het huwelijk. Vorige week hebben we stilgestaan bij huwelijk en verbond onder het thema ‘een tafeltje voor twee, alstublieft’. Zondagmiddag zal het over het huwelijk en seksualiteit gaan. We lezen uit onder andere uit Efeze 5. Thema: ‘Rode harten, rode oren en rode lampen’.

Hartelijk welkom!

dec18

Gemeentenieuws maandag 18 december 2017

Op maandag, 18 december 2017 23:02 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

24-12> 9.30 uur br. B. Koerts en 14.30 uur ds. A.C. van der Wekken

25-12> 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal en 14.00 Kinderkerstfeest

26-12> 10.00 uur ds. C.G. op ’t Hof (gez. dienst)

31-12> 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

1-1> 10.00 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Helaas moest ds. J. Sijtsma de dienst voor zondagmorgen afzeggen. Br. Bram Koerts is bereid om hem te vervangen. Bram hoopt te preken uit Psalm 3. In die Psalm staat het er niet best voor met David. Hij wordt achternagezeten door zijn eigen zoon en niemand gelooft nog in een goede afloop. Toch weet David een uitweg en die loopt omhoog, recht naar de heilige berg. Hij weet: Mijn redding is van de Heere.

’s Middags hoopt ds. vd Wekken voor te gaan. Hij zal de serie ‘met een ezel naar Bethlehem’ afsluiten met de prachtige profetie van Zacharia 9: ‘Zie, uw Koning komt, Hij rijdt op een ezel’.

Op eerste Kerstdag komen we samen bij de kribbe. In onze serie ‘met een ezel naar Bethlehem’ luisteren we dan naar vers 7 uit Lukas 2: ‘en legde Hem in de kribbe’. De vraag is natuurlijk waar de ezel gebleven is.

Op tweede Kerstdag hopen we samen te komen met de Hervormde- en de Baptistengemeente.

Zondag 31-12 lezen we in de ochtenddienst uit Openbaring 1: 1-8. De geschiedenis is in de handen van Koning Jezus. In de middagdienst lezen we Efeze 1 en sluiten we de serie over de zeven zegeningen uit Efeze 1 af met de bezegeling van Gods erfenis door de Heilige Geest.

Op 1 januari komen we samen rond Psalm 27 en wensen we elkaar een gezegend 2018.

dec11

Gemeentenieuws maandag 11 december 2017

Op maandag, 11 december 2017 23:11 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Zondagmorgen vervolgen we onze serie ‘met een ezel naar Bethlehem’. We lezen uit Genesis 49, waar Jakob zijn zonen profetisch zegent. In vers 11 wordt over de Heerser uit Juda gezegd dat Hij zijn ezelin aan de wijnstok bindt. Boven de verkondiging schrijven we zondag: ‘de zegen van de Messias’. In de middagdienst lezen we uit Efeze 1 en luisteren we naar de zesde zegening: ‘Gods erfgenaam’. Hartelijk welkom.

nov27

Gemeentenieuws maandag 27 november 2017

Op maandag, 27 november 2017 17:52 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Op de eerste adventszondag starten de serie ‘Met een ezel naar Bethlehem’. We lezen Numeri 22: 22-35. Bileam is een ziener, maar de Heere laat hem zien dat hij geen enkel inzicht heeft als de Heere zijn ogen niet opent voor de Ster uit Jakob.

In de middagdienst vervolgen we de serie leerdiensten ‘Gezegend ben je…’ met de zesde zegening uit Efeze 1: 11-12, getiteld ‘Gods erfgenaam’.

Iedereen hartelijk welkom.

nov21

Gemeentenieuws maandag 20 november 2017

Op dinsdag, 21 november 2017 16:42 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. J. Huisman

 

Verkondiging

Zondagmorgen houden we als gemeente herdenkingszondag. We noemen de namen van twee zusters die ons dit jaar ontvallen zijn. In de hoop op het eeuwige leven strekken we ons uit naar Gods beloften. We lezen samen uit Jakobus 5. In vers 11 lezen we een ‘zaligspreking voor volharders’.

In de middagdienst mag ik de heilige doop bedienen aan Annemijn Wessels in Onstwedde omdat ds. Rozema nog herstellend is van een complexe hartoperatie. We wensen hem vanuit onze gemeente alle sterkte en nabijheid van de Heere toe!

nov13

Gemeentenieuws maandag 13 november 2017

Op maandag, 13 november 2017 22:52 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst hopen ‘de kleine Parels’ voor ons te zingen onder leiding van zr. Jacqueline Sterenborg. We lezen dan samen Jakobus 4 en het thema zal zijn: ‘Praten over je plannen’.

In de middagdienst worden we begeleid door onze huisband Lifesong. We lezen dan verder uit de zegeningen van Efeze 1. Het thema is dan ‘best kept secret’.

nov06

Gemeentenieuws maandag 6 november 2017

Op maandag, 06 november 2017 17:43 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. J. Sijtsma

 

14.30 uur ds. A.C. van der Wekken

okt30

Gemeentenieuws maandag 30 oktober 2017

Op maandag, 30 oktober 2017 14:31 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten zondag 5 november:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst vieren we samen het heilig avondmaal. We lezen dan uit Jakobus 3 waar het gaat over de tong waarmee je een zegen kunt voortbrengen en een vloek. Het is te horen aan de tong waarmee we de Heere loven. Kom en proef dat de Heere goed is!

In de middagdienst vervolgen we de serie over de zegeningen uit Efeze 1. Aan de beurt is de vierde zegening: verlossing door Zijn bloed naar de rijkdom van Zijn genade.

Welkom!

[12 3  >>  

Volg ons ook op Twitter en Facebook: