juni27

Gemeentenieuws maandag 26 juni 2017

Op dinsdag, 27 juni 2017 20:21 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 ds. S.P. Roosendaal en 14.30 uur ds. G. Huisman

 

Verkondiging

We lezen samen uit het vervolg van Richteren 6. Gideon begaat een heldendaad in opdracht van God. Hij is niet bang en hij hakt de paal van Baäl om. Nou ja, bang? Hij doet het voor de zekerheid wel ’s nachts. Thema van de preek: ‘Gods held verlost in het donker’.

juni20

Gemeentenieuws maandag 19 juni 2017

Op dinsdag, 20 juni 2017 17:22 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

11.00 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Zondag is het afsluitzondag. Om 10.15 uur staat de koffie voor u klaar. Op deze zondag starten we met een nieuwe serie. We beginnen met de lezing uit Richteren 6.

In de ochtenddienst zal de verkondiging op de kinderen gericht zijn. Thema: ‘Gideon, held op sokken’.

In de middagdienst luisteren we met de jongeren naar 1 Korinthe 6. Daar klinkt het advies om niet met een ongelovige te trouwen. Wat moet je met dat advies als er nauwelijks meer een leuke christen in je buurt te vinden is? Met Tinder vind je ze om de hoek, maar in de kerk moet je ze met een lampje zoeken. Is Paulus’ advies nou wel zo handig? En wat betekent dat advies als je verkering hebt met iemand die niet gelooft…?

juni12

Gemeentenieuws maandag 12 juni 2017

Op maandag, 12 juni 2017 22:28 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal (HA)

14.30 uur ds. W.C. van Slooten

 

Verkondiging

Zondag zal de viering van het heilig avondmaal gehouden worden in onze gemeente. We lezen dan samen uit Handelingen 5. De Joodse Raad beschuldigt de apostelen ervan dat ze ‘het bloed van deze Mens’ over het volk willen brengen. Dat lijkt me een goede beschrijving van wat er gebeurt. Tijdens het avondmaal vieren we de gemeenschap met Christus door te drinken van de wijn die het bloed van het nieuwe verbond is.

Hartelijk welkom in de dienst.

juni06

Gemeentenieuws dinsdag 6 juni 2017

Op dinsdag, 06 juni 2017 13:05 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de ochtenddienst lezen we samen uit Handelingen 5. Met Pinksteren hoorden we dat vermenigvuldigen alleen door delen kan. Dat delen kan echter ook verkeerd aflopen als het op jezelf gericht is. Ananias en Saffira verzoeken de Heilige Geest door te doen alsof ze alles geven. De dienst aan de Heere vraagt ons hele hart. We bereiden ons in deze dienst voor op de viering van het heilig avondmaal van zondag 18 juni. In de middagdienst zal er – zo de Heere wil en wij leven- openbare belijdenis worden afgelegd door Nicole Volders, Hilco Westra en Jan de Wit. In deze dienst lezen we over Stefanus. Hij mag onder hoge druk de Naam van Jezus belijden. U bent hartelijk welkom in beide diensten.

mei29

Gemeentenieuws maandag 29 mei 2017

Op maandag, 29 mei 2017 17:51 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

4-6> 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

5-6> 10.00 uur br. A. Schippers (gez. dienst met Herv.+Bapt. in CGK-gebouw)

 

Verkondiging

Op Pinkstermorgen lezen we samen uit Handelingen 2 en 4. Het is opvallend hoe de Heilige Geest over allen wordt uitgestort. Eén van de belangrijkste vruchten is het feit dat ze alles met elkaar delen. Niemand ziet zichzelf meer als een bezitter omdat het er het diepe besef is dat alles staat in het teken van het komende Koninkrijk. 2000 jaar later is dat soms moeilijk voor te stellen. Toch geldt ook vandaag dat ‘vermenigvuldigen begint bij delen’. De eerste Die deelt is God, Hij geeft ons Zijn Geest. In de middagdienst luisteren we naar het slot van de serie over ‘demonie en bevrijding’. We lezen dan uit Ezechiël 13 en Handelingen 19. Loskomen van de boze vraagt ook om alle spullen die je aan hem binden het huis uit te doen.

mei08

Gemeentenieuws maandag 8 mei 2017

Op maandag, 08 mei 2017 20:13 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal
14.30 uur ds. W.C. van Slooten

 

Verkondiging

Zondagmorgen hopen twee kinderen het teken van de heilige doop te ontvangen: Thijs Plaggenborg en Joëlle Davids. We lezen samen uit Titus 3. In vers 5 spreekt Paulus over het ‘bad van de wedergeboorte’. Paulus dacht misschien niet allereerst aan de doop maar vooral aan het scheidingsmoment tussen rein en onrein. In de wedergeboorte gaat het om het verschil tussen: bij de Heere horen of niet bij Hem horen. Onder Zijn heerschappij leven is geen kwestie van de doop alleen. God wil dat wij ook werkelijk Zijn Koninkrijk binnengaan. Daarvoor moeten we in bad, het bad van de wedergeboorte.

mei01

Gemeentenieuws maandag 1 mei 2017

Op maandag, 01 mei 2017 12:55 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur, ds. H. Raveling

 

Verkondiging

Zondag hopen broeder en zuster familie Raveling sr. te gedenken dat ze 60 jaar door de band van het huwelijk verenigd zijn. Hun kleinzoon ds. Mans Raveling zal deze zondag beide diensten te leiden. We hopen voor te gaan in ’s Gravendeel. We wensen elkaar alvast een gezegende zondag. In de ochtenddienst zal de verheerlijking van Jezus op de berg centraal staan. Daarin ligt een soort voorproefje van Pasen. Het thema van de ochtenddienst zal zijn: ‘een hemelse terechtwijzing’. In de middagdienst lezen we in Pekel het vervolg van Markus 9 over de maanzieke jongen. Het thema zal zijn: ‘een les in geloven’.

Allen hartelijk welkom!

apr18

Gemeentenieuws dinsdag 18 april 2017

Op dinsdag, 18 april 2017 17:40 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

23-4 9.30 en 14.30 uur ds. H. Brandsma

30-4 9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

Op zondag 30 april starten we met twee nieuwe series. De ochtenddienst zullen we lezen uit de brief aan Titus. Hoe kun je leven uit de Opstanding van Jezus Christus. Hoe ben je geloofwaardig in de gemeente van Koning Jezus? In de middagdienst beginnen we met een serie over ‘occultisme en bevrijding’. We lezen samen uit 1 Johannes 3, God heeft Zijn Zoon geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Ook dat is een vrucht van Pasen.

Hartelijk welkom.

apr10

Gemeentenieuws maandag 10 april 2017

Op maandag, 10 april 2017 21:08 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

14-4 19.30 uur ds. S.P. Roosendaal

16-4 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal en 14.30 uur ds. J. Oosterbroek

17-4 10.00 uur ds. S.P. Roosendaal (Herv. Gem.)

 

Verkondiging

Vrijdagavond mogen we samen naar het kruis. Daar lijkt God de Vader afwezig te zijn. De Heere Jezus schreeuwt: ‘Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toch is de Vader niet afwezig. Met zijn –voor ons- onzichtbare Hand scheurt Hij het voorhangsel van boven naar beneden. De jongeren van het Bijbelonderwijs hebben de afgelopen tijd samen de maquette van de Tabernakel gebouwd. Tijdens Goede Vrijdagavond zal de Tabernakel voor in de kerk staan. Het voorhangsel heeft een eigen prediking, waar we boven schrijven: ‘Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God!’

Op Eerste Paasdag horen we Jakob uitroepen: ‘Het is genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog’. De verkondiging komt dan tot ons uit Genesis 45 onder het thema: ‘Het feest van genoeg’.

Op Tweede Paasdag sluiten we de serie over Jozef af met de laatste woorden van het boek Genesis. Die gaan over de verhuizing van Jozefs botten. Hebreeën 11 geeft er betekenis aan door ons te vertellen dat die botten van Jozef een boodschap over de opstanding zijn. In deze dienst zal het koor Rejoice uit Winschoten ons dienen met hun liederen. Welkom!

apr03

Gemeentenieuws maandag 3 april 2017

Op maandag, 03 april 2017 23:49 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

Zondag 9-4: 9.30 uur ds. S.P. Roosendaal (H.A.)

14.30 uur ds. J.P. Rozema

 

Verkondiging

We vervolgen onze lezing met Genesis 44 en 45. Jozef heeft zijn beker in de graanzak van zijn broer Benjamin laten stoppen. Zo heeft hij een rechtsgrond om zijn broer terug naar Egypte te halen. De broers worden betrapt op de diefstal van de beker en de moed zinkt hen in de schoenen. Ze zien alleen nog maar een toekomst als slaven voor zich. Als een rouwstoet trekken ze naar Egypte. Daar wacht hen echter een verrassing: de beker van de Koning blijkt een diepte in zich te hebben die niemand kon vermoeden. Zo klinkt zondag: ‘dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’. Het thema van de preek: ‘Je zult maar mogen drinken uit de beker van de Koning!’

<<  1 [2

Volg ons ook op Twitter en Facebook: