mrt12

Gemeentenieuws maandag 12 maart 2018

Op maandag, 12 maart 2018 09:37 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In de morgendienst lezen we uit Markus 14: 12-16. De leerlingen van Jezus krijgen de opdracht om een zaal gereed te maken waar ze met elkaar het laatste Pesach kunnen vieren. Voor Jezus’ uittocht begint moet alles in gereedheid worden gebracht. Israël gedenkt het bloed aan de deurpost en het lam dat geslacht is. De leerlingen moeten een zaal zoeken en krijgen daarvoor een hele bijzondere aanwijzing. Die aanwijzing vormt voor ons een voorbereiding op het avondmaal.

In de middagdienst luisteren we naar de laatste preek uit de serie over het huwelijk. Dit maal gaat het over trouw en toewijding onder het thema: ‘Echt verbonden’.

Welkom!

Uit de gemeente

Vorige week zaterdag overleed – voor ons plotseling- onze broeder Harm (Harrie) Fleurke. Afgelopen donderdag hebben we in een dienst van Woord en gebed afscheid genomen met de woorden uit Openbaring 21,5: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. In de dienst van zondag hebben we ook voor Jannie gebeden om kracht en troost van de Heere.

Ons dankgebed was met de familie Jonker omdat broeder Jonker (Roemer 8) een hartinfarct overleefde. Nadat de toegediende medicijnen hun werk deden ontving hij zijn spraakvermogen terug. We bidden voor br. en zr. Jonker om Gods nabijheid in deze weg. We hebben gebeden voor zr. Schuring. Zij mocht afgelopen dinsdag verhuizen naar de Veenkade (Veendam) en daarmee het ziekenhuis achter zich laten. We bidden dat er een periode van revalidatie mag zijn die goed zal uitwerken voor haar.

We staan rondom Ronald en Janny Koops. We bidden om genezing en ook om kracht voor hen beiden. Hopelijk kan de tumor in zijn hoofd op een goede manier worden weggenomen. Ook denken we in onze gebeden aan hun kinderen.

Er is vreugde bij br. en zr. Meijer (Meyborg). Zij mochten opnieuw ‘opi en omi’ worden door de geboorte van hun achterkleinkind Sanne (Veenendaal). We bidden hen van harte Gods vreugde en zegen toe.

 

Agenda

15 maart 19.30: uur Pekelder Leerhuis in Rehoboth over: ‘God of de keizer’

17 maart: Rommelmarkt van 10.00-13.00 uur (zalen kerk)

22 maart Pastorale cursus deel II, gesprekstechniek (ambtsdragers en gemeenteleden)

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: