mrt19

Gemeentenieuws maandag 19 maart 2018

Op maandag, 19 maart 2018 20:55 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. P. Drost

 

Verkondiging

We vieren zondag –als de Heere het geeft- samen het heilig avondmaal. Centraal staat Markus 14 waar Jezus en Zijn leerlingen aan het eind van de Pesachmaaltijd de lofzang zingen. Bij die lofzang zullen we aansluiten en de viering zal in het teken van de hallelpsalmen staan. Hartelijk welkom.

Uit de gemeente

We hebben samen gebeden voor broeder Jonker omdat hij voor een operatie aan zijn halsslagader moet worden opgenomen. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe. We bidden dat de operatie het probleem zal verhelpen.

Zr. Schuring verblijft nu in de Veenkade in Veendam. Het adres vindt u op het prikbord in de hal.

We bidden bij vernieuwing voor Ronald en Jannie in de lastige weg die zij moeten gaan.

Zr. Gea Draijer brak haar kuitbeen en moet voorlopig herstellen. Haar kosterstaken worden door gemeenteleden gedragen. Als u een steentje kunt of wilt bijdragen, meldt u zich dan bij Klasina Wubs.

De rommelmarkt bij de kerk bracht ruim 500 euro op voor Dorkas.

U kunt zich weer inschrijven voor het jaarboek van onze kerken. De intekenlijst hangt in de hal.

 

Agenda

Donderdagavond (22-3) zal de cursus pastoraat, deel 2(gesprekstechniek) om 19.30 uur van start gaan in ons kerkgebouw.

28-3 Kerkenraadsvergadering met de belijdeniscatechisanten.

29-3 Seniorenmiddag (55+) met het oog op Pasen. Aanvang 14.30 uur.

20-4 Afscheidsavond fam. Roosendaal (zo 22-4 afscheidsdienst)

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: