nov21

Gemeentenieuws maandag 20 november 2017

Op dinsdag, 21 november 2017 16:42 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14.30 uur ds. J. Huisman

 

Verkondiging

Zondagmorgen houden we als gemeente herdenkingszondag. We noemen de namen van twee zusters die ons dit jaar ontvallen zijn. In de hoop op het eeuwige leven strekken we ons uit naar Gods beloften. We lezen samen uit Jakobus 5. In vers 11 lezen we een ‘zaligspreking voor volharders’.

In de middagdienst mag ik de heilige doop bedienen aan Annemijn Wessels in Onstwedde omdat ds. Rozema nog herstellend is van een complexe hartoperatie. We wensen hem vanuit onze gemeente alle sterkte en nabijheid van de Heere toe!

Uit de gemeente

Donderdagavond is om 19.30 uur het Pekelder Leerhuis in ons kerkgebouw. Ds. N.F.L. de Leeuw hoopt ons te dienen met een bijdrage over het thema ‘ervaringsgeloof of geloofservaring’. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst met uw aanwezigheid op te luisteren.

We zien terug op een prachtige kledingbeurs in onze gemeente. We hebben weer bijzondere ontmoetingen meegemaakt. Prachtig om te zien hoeveel gaven er in de gemeente aanwezig zijn en hoeveel broeders en zusters een steentje bijdragen. Levende stenen!

Helaas moesten we vernemen dat broeder Maurits Langeler niet de vrijmoedigheid heeft gevonden om zijn verkiezing en benoeming tot ouderling in onze gemeente te aanvaarden. We baden zondag voor zr. Geertje Davids bij wie de ziekte van Graves ontdekt is. We bidden dat de behandeling ook het gewenste herstel mag geven. We vertrouwen op de Heere die alle dingen leidt.

Br. Harry Fleurke blijft problemen houden met de wonden op zijn voet. We bidden dat er toch een weg gevonden mag worden om de wonden dicht te krijgen. Hem en Janny wensen we Gods nabijheid toe in deze lastige weg.

Ons dankgebed was er met zr. Froukje Draijer die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden haar een voorspoedig herstel toe.

Zr. Ineke Hulzebos moest een staaroperatie ondergaan. Gelukkig lijkt het herstel goed in te zetten. Ze wacht op de ingreep aan het andere oog. Dankbaar voor de goede medische zorg verwachten we alles van Hem die de Arts aller zielen mag heten.

Zr. Greven is vanuit de Meyborg verhuisd naar de Clockstede waar ze een intensievere verzorging zal ontvangen. We bidden dat zij bij het klimmen van de jaren Gods zegen mag ervaren. De belofte uit Psalm 92 zegt dat we fris en groen kunnen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig en rechtvaardig is. De vervulling van die belofte wensen we al onze ouderen toe.

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: