mrt05

Gemeentenieuws maandag 5 maart 2018

Op maandag, 05 maart 2018 17:36 CATEGORIEËN // Nieuws

Kerkdiensten:

8-3 14.00 uur ds. S.P. Roosendaal (begrafenis)

11-3 9.30 uur br. L. Sligter en 14.30 uur ds. S.P. Roosendaal

14-3 19.30 uur ds. S.P. Roosendaal

 

Verkondiging

In onze serie over het evangelie van Markus hoopt br. Sligter voor te gaan uit Markus 12: 34. Er is geen groter gebod dan dat van de liefde en niets brengt je dichter bij het Koninkrijk. In de middagdienst vervolgen we de leerdiensten over het huwelijk. Vorige week hebben we stilgestaan bij huwelijk en verbond onder het thema ‘een tafeltje voor twee, alstublieft’. Zondagmiddag zal het over het huwelijk en seksualiteit gaan. We lezen uit onder andere uit Efeze 5. Thema: ‘Rode harten, rode oren en rode lampen’.

Hartelijk welkom!

Uit de gemeente

Op zaterdagmiddag 3 maart werd voor ons onverwacht door de Heere thuisgehaald, onze broeder Harry Fleurke. De afgelopen weken ging het niet goed met de gezondheid van Harry. Hij moest eigenlijk een beenamputatie ondergaan, maar vanwege de koorts kon Harry niet worden geopereerd. Zaterdagmiddag zijn er bloedpropjes in zijn hart gekomen en kreeg hij een hartstilstand. We herinneren onze broeder Harry Fleurke als een man die graag positief wilde blijven te midden van alles wat hij meemaakte. Elke zondag luisterde hij mee en regelmatig kon ik rekenen op een reactie op de verkondiging omdat hij door iets geraakt was. We hebben samen gesproken over de dag dat Jezus alles nieuw zou maken. Aan Harry’s lijden is nu een eind gekomen. Donderdag 8 maart zal om 14.00 uur een dienst van Woord en gebed zijn in ons kerkgebouw, voorafgaand aan de begrafenis. We willen rondom Jannie staan en we wensen haar Gods nabijheid toe in deze moeilijke weg.

We zijn als gemeente ook geschokt door het bericht dat bij Ronald Koops een tumor in zijn hersenen is ontdekt. Hij zal spoedig geopereerd moeten worden en we beseffen dat die operatie niet zonder risico is. We willen vanuit onze gemeente een voortdurend gebed tot de Heere zenden. In gedachten zijn we ook bij Janny die een zware tijd doormaakt. De namen van de familieleden hebben we in onze gebeden genoemd.

We leven mee met onze zieken.

We hebben de namen van twee zusters genoemd die beiden in het ziekenhuis verblijven.

Zr. Meijer (Meyborg) is ook ziek, we bidden haar Gods genezing en nabijheid toe.

De komende weken kunt u namen inleveren voor de vacatures in drie ambten. U kunt namen inleveren bij de scriba, br. Sligter (per mail of per brief). We vragen u om daar ook een zaak van gebed van te maken.

 

Agenda

10-3> vanwege de begrafenisdienst in ons kerkgebouw wordt de geplande rommelmarkt een week verschoven naar zaterdag 17 maart.

15-3> Pekelder Leerhuis 19.30 uur br. J. Wolter over ‘God of de keizer’. Mooi om bij te wonen vlak voor de verkiezingen.

22-3> Cursus pastoraat deel II (19.30 uur): gesprekstechniek (voor ambtsdragers en gemeenteleden)

28-3> Paasviering in de Clockstede

 

S.P. Roosendaal

Volg ons ook op Twitter en Facebook: