Leeswijze en inleiding Daniël

Om meer te ontdekken, te leren én van God te verstaan wanneer je de Bijbel leest, is het goed om een aantal stappen te zetten. Deze beschrijf ik onder ‘Hoe lees je de Bijbel’.

Daaronder geef ik een korte inleiding op het Bijbelboek Daniël om de context goed te kennen.

Hoe lees je de Bijbel

Allereerst is het belangrijk dat je iets weet van de context van het Bijbelboek. Dan begrijp je wat je leest beter, omdat je het ‘in de context’ van de toenmalige mensen of lezers kunt plaatsen.

Als je dat gedaan hebt, is mijn advies om langzaam te lezen en op te schrijven wat je opvalt, niet begrijpt, mooi of moeilijk vindt. Ook kun je nu al nadenken over de praktische toepassingen die je hier uit kunt halen.

Kijk daarna wat je van Jezus en Zijn verlossingswerk, en/of wat je (nog meer) van van God, Jezus en/of de Heilige Geest kunt ontdekken.

Probeer tijdens en na het lezen en schrijven ook eens stil te worden om te luisteren naar wat God jou wil vertellen.

Ga uiteindelijk wat je gevonden hebt met iemand anders bespreken. Dit kan bijv. elke dag even via Whats App of elke week met een belletje. Samen weet én leer je meer van God en dat is genieten!

Inleiding Daniël

Het Bijbelboek Daniël is door Daniël zelf geschreven, waarschijnlijk vlak na zijn laatste profetie in 536 (of 537) v. Chr. Hij zal op dat moment waarschijnlijk in de 80 geweest zijn.

Want het eerste vers van Daniël beschrijft zijn eigen deportatie naar het verre Babel, wat in 605 v. Chr. gebeurde nadat koning Nebkadnessar Egypte had verslagen. Toen was Daniël nog een jonge kerel of wellicht een tiener.

De meeste tijd diende hij onder Babylonische koningen, maar ook heeft hij gediend onder de eerste koning van het Perzische rijk die Babylon overwon.

De eerste zes hoofdstukken van Daniël zijn vooral verhalen, terwijl hoofdstuk 7-12 vooral visioenen betreffen. Daniël is in twee talen opgeschreven, maar wordt gekenmerkt door dezelfde schrijfstijl.

Verschillende thema’s komen aan bod in Daniël: Gods soevereiniteit, aanbidding, trouw, openbaring, wijsheid, oordeel, bevrijding, heerschappij en Koninkrijken. Bij dat laatste thema zowel aardse koninkrijken, als het Koninkrijk der hemelen (Dan. 2:44).

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus ook over Daniël (Mat. 24:15) en natuurlijk vooral ook over dat thema van het Koninkrijk der hemelen (o.a. Mat. 13:1-58), wat Jezus brengt, waarvan Hij de Koning is.

In het laatste Bijbelboek openbaringen komt ook veel van wat Daniël heeft opgeschreven terug.

Bronnen
Baldwin, J.G., 1978. Daniel: An Introduction and Commentary, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Chase, M.L., 2018. Daniel. In I. M. Duguid, J. M. Hamilton Jr., & J. Sklar, red. Daniel–Malachi. ESV Expository Commentary. Wheaton, IL: Crossway.

Harman, A.M., 2007. A Study Commentary on Daniel, Darlington, England; Webster, New York: Evangelical Press.

Logos Bible Software Media

Bijbelleesrooster Daniël

Hoe moet je de tijd waarin we leven duiden? Wat is de betekenis van alles wat er gebeurt? Je kunt van alles hierover vinden op internet of andere media, van straf van God tot toevallige pech… Maar hoe weet je wat waar is?

Op zondag 5 april willen we in de online kerkdienst stilstaan bij de vraag: hoe kom je nu toe duiding van deze tijd. Dit doen we n.a.v. het Bijbelboek Daniël.

Ter voorbereiding op die meditatie kun je kiezen uit een van onderstaande Bijbelleesroosters.

Maar lees eerst de korte inleiding hierboven over het Bijbelboek Daniël.

Daniël in de leeuwenkuil

Kort Bijbelleesrooster Daniël

Dag 1:
Daniël 1:1-20

Dag 2:
Daniël 2:1-49

Dag 3:
Daniël 5:1-30

Dag 4:
Daniël 7:1, 15-16, 28
Daniël 8:1, 5, 15-17
Daniël 9:1-3, 20-23

Dag 5:
Daniël 10:1-5, 12-14, 18-19
Daniël 12:8-9, 13

Bijbelleesrooster heel Daniël

Dag 1:
Daniël 1-2

Dag 2:
Daniël 3-4

Dag 3:
Daniël 5-7

Dag 4:
Daniël 8-9

Dag 5:
Daniël 10-12

Kerkdienst 29-03-2020

De kerkdienst van 29-03-2020 zal er weer net als deze week online zijn. In deze dienst zal student S. bulten voorgaan. De dienst zal aanvangen om: 9:30 uur. De klok wordt verzet, houd hier rekening mee.

Je kan deze zondag mee luisteren via Kerkomroep of mee kijken en luisteren via Youtube.

Kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10846
Youtube: https://youtu.be/bJDNMaXwh-k
Collecte: http://tiny.cc/collectecgkpekela
Liturgie: http://cgkpekela.nl/liturgie/

Waar je ook bent het is overal mogelijk.

Bijbelleesrooster Esther

Als Gemeente willen we ook in deze tijd waarin we niet de erediensten kunnen bezoeken vanwege het coronavirus, toch samen geestelijk optrekken door samen uit Esther te lezen. Maar we willen je ook zeker uitnodigen om mee te lezen als je níet lid bent van onze kerk!

Afgelopen zondag was de eerste inleidende meditatie en komende zondag zal er een meditatie over Esther (en Mordechai) gehouden worden. Deze zal online worden uitgezonden. Houd onze website of facebookpagina in de gaten voor meer informatie daarover.

Voor je begint te lezen wil ik je uitdagen het onderstaande bericht te lezen. Hierin lees je iets over de context van het Bijbelboek Esther én over hoe je de Bijbel kunt lezen. Dit zal behulpzaam zijn. Ook de eerder gehouden meditatie kan inspirerend en verhelderend zijn.

Je kunt er (eerst) voor kiezen om heel het Bijbelboek Esther te lezen. Dit kost je ongeveer een half uur.

In het eerste hoofdstuk lees je dat Koning Ahasveros zijn koningin Vashti wegstuurd omdat ze dapper genoeg was om tegen hem in te gaan.

Bijbelleesrooster

Dag 1: Esther 2:1-23 (sowieso vers 5-7, 19-23)
Bid voor wijsheid voor onze overheid.

Dag 2: Esther 3:1-15 (sowieso vers 1-4)
Bid voor de mensen die in de zorg werken.

Dag 3: Esther 4:1-17 (sowieso vers 10-17)
Bid voor degenen in ons dorp, land en de wereld die besmet zijn.

Dag 4: Esther 5:1-14 (sowieso vers 1-8)
Bid voor de ouderen in onze gemeente, dorp en land.

Dag 5: Esther 7:1-10 (sowieso vers 1-6)
Bid voor degenen die angstig zijn.

Dag 6: Esther 8:19:4 (sowieso vers 5-8, 16)
Bid voor degenen die economisch getroffen worden door het coronavirus.

Lees je Bijbel bid elke dag opdat je groeien mag