Kerstdienst 2018: Droomkerst

Op eerste kerstdag zal de Kerstdienst om 9:30 beginnen in ons kerkgebouw. Het thema is: “Droomkerst”. We lezen samen uit Mattheüs 1:18-25.

Wees welkom en neem gerust vrienden, familie, buren of anderen mee!