Stemmen A.J. Dorst

Komende zondag zal de stemming zijn om een beroep uit te kunnen brengen op kandidaat A.J. (Albert-Jan) Dorst als herder en leraar voor onze gemeente.

Wanneer u zondag niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk uw schriftelijke stem in te leveren bij iemand van de kerkenraad in een gesloten envelop met uw naam vermeld op de envelop.

Voor de mensen die zondag wel aanwezig zijn in de dienst, maar niet bij de stemming kunnen zijn, is het mogelijk om stembriefjes + envelop in de kerkenraadskamer op te halen en ter plekke in te vullen.