! – Mededeling – !

Beste gemeenteleden,

Vandaag vrijdag13 maart 2020 heeft de kerkenraad naar aanleiding van de laatste adviezen van de overheid met betrekking tot de verspreiding van het corona virus het volgende besloten:

Omdat de overheid, op advies van het RIVM, samenkomsten met meer dan 100 deelnemers tot 31 maart 2020 verbiedt is besloten de kerkdiensten van de komende 3 zondagen niet te laten doorgaan.

We zullen de komende tijd de ontwikkelingen goed volgen en zullen zoeken naar alternatieve invulling van de diensten. We informeren u hierover zodra er meer bekend is.

Houd u vooral onze website en uw mail goed in de gaten.

Bram Koerts heeft aangeboden om zondag een preek te houden en een gebed uit te spreken om deze dan via kerkomroep uit te zenden. Ook Livesong zal medewerking verlenen om enkele liederen ten gehore te brengen. Aangezien er weinig alternatieven zijn willen we hier dankbaar gebruik van maken. De optie uitzenden live via kerkomroep gaat waarschijnlijk niet lukken omdat hoogstwaarschijnlijk hun server overbelast gaat raken, maar de uitzending kan natuurlijk wel op een later tijdstip worden beluisterd. Ook zal de dienst op onze website geplaatst worden zodat u via dit kanaal de dienst kunt beluisteren.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om via uitzending gemist diensten van onze en andere kerken terug te luisteren. We zijn ons ervan bewust dat het allemaal behelpen is maar we zullen het moeten doen met de mogelijkheden die er gelukkig op velerlei manieren aangeboden worden. Komende zondagmorgen zullen enkele broeders ambtsdragers aanwezig zijn om die gemeenteleden te ontvangen die niet of niet tijdig op de hoogte zijn van het niet doorgaan van de diensten. Besloten is om ook de zondagschool niet door te laten gaan.

Het Bijbelonderwijs, de JV, de clubs, huiskringen en alle soortgelijke bijeenkomsten waar  kleinere groepen samenkomen kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. Onderling overleg over het doorgaan van huiskringen, moederochtend en Bijbelstudie ouderen lijkt ons het beste.

Daar waar normaal gesproken gebruik gemaakt wordt van het gebouw bij de kerk moet men, over het wel of niet doorgaan, contact opnemen met Klazina

Vooral de risico groepen dus ouderen dienen extra voorzichtig te zijn.

Voor al de genoemde groepen geld dat het gezonde verstand gebruikt moet worden en dienen we geen risico’s te nemen. Wel moeten zij die verkouden zijn of andere griepverschijnselen hebben thuis blijven en niet naar bijeenkomsten gaan. We doen hiermee natuurlijk in het bijzonder een beroep op de ouders van onze jongeren die ook hierin een grote verantwoordelijkheid hebben.

We volgen met de voorgenomen maatregelen de richtlijnen van het RIVM, waar ook op de site van de CGK nadrukkelijk naar wordt verwezen.

De kerkenraad realiseert zich dat dit ingrijpende besluiten zijn, die we liever niet zouden nemen. Laten we als gemeente vooral bidden om een oplossing voor deze crisis. We hopen elkaar als gemeente van Christus snel weer in de kerk te kunnen ontmoeten rondom Gods woord. Laten we in de tijd die komt elkaar niet uit het oog verliezen en de onderlinge band als broeders en zusters blijven onderhouden. Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze moeilijke tijd.

Mochten er vragen zijn kan contact opgenomen worden met uw wijkouderling of met een van de andere ambtsdragers.

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Nagekomen bericht van de Jeugdraad

De gezamenlijke avond “Jeugdwerk is van de hele gemeente” met de Hervormde gemeente en de Julianakapel op 26 maart zal komen te vervallen. Een nieuwe datum volgt.