Bijbelleesrooster Esther

Als Gemeente willen we ook in deze tijd waarin we niet de erediensten kunnen bezoeken vanwege het coronavirus, toch samen geestelijk optrekken door samen uit Esther te lezen. Maar we willen je ook zeker uitnodigen om mee te lezen als je níet lid bent van onze kerk!

Afgelopen zondag was de eerste inleidende meditatie en komende zondag zal er een meditatie over Esther (en Mordechai) gehouden worden. Deze zal online worden uitgezonden. Houd onze website of facebookpagina in de gaten voor meer informatie daarover.

Voor je begint te lezen wil ik je uitdagen het onderstaande bericht te lezen. Hierin lees je iets over de context van het Bijbelboek Esther én over hoe je de Bijbel kunt lezen. Dit zal behulpzaam zijn. Ook de eerder gehouden meditatie kan inspirerend en verhelderend zijn.

Je kunt er (eerst) voor kiezen om heel het Bijbelboek Esther te lezen. Dit kost je ongeveer een half uur.

In het eerste hoofdstuk lees je dat Koning Ahasveros zijn koningin Vashti wegstuurd omdat ze dapper genoeg was om tegen hem in te gaan.

Bijbelleesrooster

Dag 1: Esther 2:1-23 (sowieso vers 5-7, 19-23)
Bid voor wijsheid voor onze overheid.

Dag 2: Esther 3:1-15 (sowieso vers 1-4)
Bid voor de mensen die in de zorg werken.

Dag 3: Esther 4:1-17 (sowieso vers 10-17)
Bid voor degenen in ons dorp, land en de wereld die besmet zijn.

Dag 4: Esther 5:1-14 (sowieso vers 1-8)
Bid voor de ouderen in onze gemeente, dorp en land.

Dag 5: Esther 7:1-10 (sowieso vers 1-6)
Bid voor degenen die angstig zijn.

Dag 6: Esther 8:19:4 (sowieso vers 5-8, 16)
Bid voor degenen die economisch getroffen worden door het coronavirus.

Lees je Bijbel bid elke dag opdat je groeien mag