Leeswijze en inleiding Daniël

Om meer te ontdekken, te leren én van God te verstaan wanneer je de Bijbel leest, is het goed om een aantal stappen te zetten. Deze beschrijf ik onder ‘Hoe lees je de Bijbel’.

Daaronder geef ik een korte inleiding op het Bijbelboek Daniël om de context goed te kennen.

Hoe lees je de Bijbel

Allereerst is het belangrijk dat je iets weet van de context van het Bijbelboek. Dan begrijp je wat je leest beter, omdat je het ‘in de context’ van de toenmalige mensen of lezers kunt plaatsen.

Als je dat gedaan hebt, is mijn advies om langzaam te lezen en op te schrijven wat je opvalt, niet begrijpt, mooi of moeilijk vindt. Ook kun je nu al nadenken over de praktische toepassingen die je hier uit kunt halen.

Kijk daarna wat je van Jezus en Zijn verlossingswerk, en/of wat je (nog meer) van van God, Jezus en/of de Heilige Geest kunt ontdekken.

Probeer tijdens en na het lezen en schrijven ook eens stil te worden om te luisteren naar wat God jou wil vertellen.

Ga uiteindelijk wat je gevonden hebt met iemand anders bespreken. Dit kan bijv. elke dag even via Whats App of elke week met een belletje. Samen weet én leer je meer van God en dat is genieten!

Inleiding Daniël

Het Bijbelboek Daniël is door Daniël zelf geschreven, waarschijnlijk vlak na zijn laatste profetie in 536 (of 537) v. Chr. Hij zal op dat moment waarschijnlijk in de 80 geweest zijn.

Want het eerste vers van Daniël beschrijft zijn eigen deportatie naar het verre Babel, wat in 605 v. Chr. gebeurde nadat koning Nebkadnessar Egypte had verslagen. Toen was Daniël nog een jonge kerel of wellicht een tiener.

De meeste tijd diende hij onder Babylonische koningen, maar ook heeft hij gediend onder de eerste koning van het Perzische rijk die Babylon overwon.

De eerste zes hoofdstukken van Daniël zijn vooral verhalen, terwijl hoofdstuk 7-12 vooral visioenen betreffen. Daniël is in twee talen opgeschreven, maar wordt gekenmerkt door dezelfde schrijfstijl.

Verschillende thema’s komen aan bod in Daniël: Gods soevereiniteit, aanbidding, trouw, openbaring, wijsheid, oordeel, bevrijding, heerschappij en Koninkrijken. Bij dat laatste thema zowel aardse koninkrijken, als het Koninkrijk der hemelen (Dan. 2:44).

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus ook over Daniël (Mat. 24:15) en natuurlijk vooral ook over dat thema van het Koninkrijk der hemelen (o.a. Mat. 13:1-58), wat Jezus brengt, waarvan Hij de Koning is.

In het laatste Bijbelboek openbaringen komt ook veel van wat Daniël heeft opgeschreven terug.

Bronnen
Baldwin, J.G., 1978. Daniel: An Introduction and Commentary, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Chase, M.L., 2018. Daniel. In I. M. Duguid, J. M. Hamilton Jr., & J. Sklar, red. Daniel–Malachi. ESV Expository Commentary. Wheaton, IL: Crossway.

Harman, A.M., 2007. A Study Commentary on Daniel, Darlington, England; Webster, New York: Evangelical Press.

Logos Bible Software Media