Kerkdienst met 50 personen

Lange termijn beleid kerkdiensten in coronatijd:

De afgelopen twee jaar hebben we te maken met corona. We hebben als kerkenraad de adviezen vanuit het landelijk bureau en de overheid gevolgd. Daarin bewogen we mee: soms volledig online diensten, soms weer opschalen en nu sinds enkele weken weer volledig online.

Vanaf zondag 16 januari geldt het volgende: 

We willen de kerkdeuren weer openen en fysieke diensten organiseren voor maximaal 50 bezoekers per dienst. We gaan weer werken met online aanmelden, het aanmeldformulier is hiervoor weer beschikbaar en te benaderen via cgkpekela.nl/aanmelden.
Voor leden die liever (nog) niet de fysieke diensten bezoeken is het uiteraard mogelijk om de diensten live mee te beleven via cgkpekela.nl/kijken.

Oppas en zondagsschool:
Tijdens de kerkdiensten is er oppas beschikbaar. Zondagsschool is er 16 januari nog niet, er is in de ochtend een kindermoment. Hoe het de komende tijd eruit gaat zien laten we nog weten.

Afsluitend
We gaan weer (deels) open, hetzij met een kleine groep, maar we gaan open. Dat vraagt wel dat we er op vertrouwen dat ieder op verantwoorde wijze de afwegingen maakt in de zorgvuldigheid waarmee we de basis maatregelen naleven.
Door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar in kerk en samenleving, mogen we in biddend opzien naar de Here doen wat in deze situatie van ons wordt gevraagd. Op deze manier kunnen we weer meer naar ‘hybride-kerkdiensten’. Wie het nog niet aandurft kan thuis de dienst meebeleven. Wie graag naar de kerk komt: voor hen is ruimte om de dienst bij te wonen.
Tot slot mogen we vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop door de crisis heen mag uiteindelijk zijn op Hem.