Leesrooster ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Bedenk bij het lezen: Zie hoe Jezus lijdt voor mij, Hij is de dood nabij. Zie wat Jezus heeft gedaan, in Zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als Hij (naar Opw. 706)

Maandag 4 april: Lukas 22: 39-46 Gehoorzaamheid
Jezus in Getsémané. Bid dat je zelf niet in verzoeking komt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Dinsdag 5 april: Lukas 22: 47-53 Judaskus
Jezus wordt gevangengenomen. Als een Lam dat naar de slachtbank wordt geleid. Soms lijkt het er op dat de vorst van de duisternis het gaat winnen, maar dat is maar schijn. God houdt de regie!

Woensdag 6 april: Lukas 22: 54-62 Ontkenning
Jezus wordt door Petrus verloochend. Zijn wij beter dan Petrus? Jezus kent onze zwakheid beter dan wijzelf.

Donderdag 7 april: Lukas 22: 63-71 Bespotting
Jezus komt voor het Sanhedrin en wordt bespot, belasterd en geslagen. Ze ondervragen Jezus: Wie denkt U dat U bent? Wie denken wij dat Jezus is?

Vrijdag 8 april: Lukas 23: 1-12 Voorgeleid
Jezus komt voor Pilatus en Herodes. Onschuldig bevonden, maar toch bespot en gehoond. En wat doet Jezus? Hij ondergaat het oneerlijke proces. Hij zwijgt.

Zaterdag 9 april: Lukas 23: 13-25 Barabbas
Jezus wordt door het volk beschuldigd. De vrijheidsstrijder Barabbas wordt vrijgelaten en de onschuldige Jezus krijgt de doodstraf. Dat is het geheim van Jezus’ dood: Hij neemt uw/jouw plaats in.