De Heer is waarlijk opgestaan!

Van harte welkom morgen om 10:00 uur om de opstanding van onze Heiland te vieren. Voor de mensen die zich hebben opgegeven voor het paasontbijt, om 09:00 uur staat alles klaar.
’s Middags is de dienst om 14:30 uur en staat ook zondagsschool in het teken van het paasfeest.