Nieuw corona protocol

Na aanleiding van de verandering in de regels rondom corona hebben we een nieuw protocol. Voor dit protocol en alle andere corona maatregelen van de kerk zie: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/

Kerkomroep:http://cgkpekela.nl/luisteren
Youtube: http://cgkpekela.nl/kijken
Collecte: http://cgkpekela.nl/collecte
Liturgie: http://cgkpekela.nl/liturgie
Corona protocol: http://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/
Kinderen aanmelden: http://cgkpekela.nl/oppas/

Hoe lees/luister ik naar christelijke informatie? (LONGREAD)

Deze week zat er bij de huis aan huis reclame een magazine dat gemaakt is door christenen. Het gaat over de tijd waarin we leven en probeert dat te verklaren vanuit de Bijbel.

Het duurde niet lang of ik kreeg hier vragen over: Wat vind je van dit blad? Wat vind je van wat er geschreven staat over…? En ik krijg vaker dit soort vragen over andere filmpjes of leesstukken.

Dus leek het me handig om een paar handvatten te geven die ik zelf gebruik als ‘leesbril’ bij het lezen of luisteren naar christelijke informatie. Er zijn vast nog meer principes te bedenken, maar hiermee kun je vast al een eind komen!

Dit stuk gaat dus niet over of ik het eens ben met de inhoud van het desbetreffende magazine of niet, of ten dele, of… daarvoor is deze website niet bedoeld. De vragen die ik kreeg over het magazine waren de aanleiding voor dit algemene stuk en hopelijk helpen de handvatten je bij het verwerken van christelijke informatie!

5 Handvatten

Hier volgen 5 handvatten. In het (langere) leesstuk hieronder leg ik ze verder uit.

  1. Wie is de auteur/spreker?
  2. Wat zijn de gebruikte bronnen?
  3. Waar schuurt het met wat ik weet van de Bijbel?
  4. Bevordert het de liefde?
  5. Wat zegt de Geest?

Wie is de auteur

Soms lees je iets en dat maakt je onrustig, je denkt: zit ik er dan naast? Heb ik het altijd verkeerde begrepen? Ik las eens op een website een stuk waar heel negatief gesproken werd over bepaalde liederen die ik best mooi vond en toen bekroop mij dat gevoel.

Op zo’n moment kun je eerst gaan kijken naar de auteur. Wie is hij/zij? Wat heeft hij/zij nog meer geschreven? Spreekt hij/zij zichzelf tegen? Wat vind ik van die andere stukken? Hoe schrijven anderen over hem/haar? Vaak kun je met google of een beetje rondvragen al heel wat te weten komen (ook daarbij geldt: wie heeft het geschreven).

Zo ontdekte ik dat de schrijver over die liederen zichzelf niet bekend wilde maken! Tsja, dan neem ik het al minder serieus, zeker niet toen ik naar diens andere stukken keek!

Wat zijn gebruikte bronnen

Wie weet kun je al aardig wat over de auteur vinden en ziet dat er prima uit of juist niet. Maar check toch ook even de gebruikte bronnen. Als iemand héél veel bronnen citeert of heel veel voetnoten heeft, kan dat er heel betrouwbaar uitzien. Alsof die persoon heel gedegen onderzoek heeft gedaan. En wie weet heeft hij/zij dat ook, maar heeft hij/zij zijn bronnen ook goed gecheckt?

Soms worden er niet bestaande professoren geciteerd, of worden woorden in de mond gelegd van een geleerde die dat helemaal niet gezegd heeft óf is de beste wetenschapper misschien wel dokter of zo, maar dan in een heel ander gebied! Of het blijkt natuurlijk dat de gebruikte bronnen heel betrouwbaar zijn, wat veel zegt over de auteur en wat er geschreven is.

Een simpele google zoektocht kan hier vaak al bij helpen. Maar je kunt ook iemand vragen die er meer verstand van heeft of er een boek over lezen van iemand die je vertrouwt.

Waar schuurt het met wat ik over de Bijbel weet?

Natuurlijk kun je soms iets nieuws leren door wat iemand geschreven heeft, gelukkig maar! En ja, dat kan soms ook best wel even schuren met wat je tot dusver geloofde of vond. Maar of het waar is of niet, kun je maar op één manier ontdekken: door het op te zoeken.

Leg de dingen die schuren naast de Bijbel en bronnen die je vertrouwd. Stel ook de vraag: welke Bijbelgedeelten gebruikt de schrijver niet (die wel over het onderwerp gaan)? De Bijbel legt zichzelf uit, dus lees dan ook alles wat de Bijbel over de behandelde onderwerpen zegt. Vraag daarnaast ook medechristenen wat zij ervan weten en wat zij ervan vinden.

Zo leer je soms iets nieuws, maar soms moet je ook iets wat je gelezen hebt naast je neerleggen.

Deze stap is ook een aanmoediging om veel in de Bijbel te lezen! (lees hoe je dat kunt doen in het begin van dit bericht)

Bevordert het de liefde

Als Christen worden we opgeroepen om elkaar lief te hebben, want daaraan zal men zien dat we discipelen van Jezus zijn (Joh. 13:34-35) en we worden opgeroepen om liefde te tonen aan álle mensen (2 Pet. 1:7).

Dus als je aanneemt wat je leest/hoort of gaat doen waartoe het oproept, bevordert dat de onderlinge en algemene liefde? Of polariseert het eerder? Is het op zo’n manier in ‘wij-zij’ geschreven dat je de ander als een vijand gaat beschouwen (die je misschien moet bestrijden)? Dit kan er toe leiden dat je je terugtrekt in je zuil en/of vijandig opstelt tegen niet-gelovigen. Beide is niet in lijn met Jezus’ opdracht om discipelen te maken in de wereld.

Wat ook een goede graadmeter is, is of de spreker tegenspraak duldt. Of wordt dan algauw duidelijk dat hij/zij iedereen die wat anders vindt als leugenaar of misleid ziet? Of gooit hij alle andere meningen dan zijn eigen op geestelijke strijd (zonder er inhoudelijk op in te gaan)?

Dit is niet altijd gemakkelijk om te bepalen, want ook de Bijbel is soms zwart wit en dat lees of luister je dan ook terug in christelijke stukken.

Maar als ik dan kijk naar het verhaal van de vrouw die overspel gepleegd had en voor Jezus voeten werd gesmeten waarbij de vraag gesteld werd dat het toch rechtvaardig zou zijn om haar te doden (waarbij Jezus die befaamde woorden spreekt: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.’), dan spreekt de vrouw wel degelijk aan op haar zonde (zwart-wit), maar past dat in liefde toe (Johannes 8). Hoor je deze toon in wat jij leest of luistert terug? Bespreek dit ook met anderen.

Wat zegt de Geest

Bovenstaande stappen kunnen helpen om te bepalen hoe je omgaat met wat je gelezen hebt. Maar vergeet ook niet de laatste stap: wat zegt God er over? Vraag sowieso of Gods Geest je wil laten zien wat Hij je wil laten zien. Dit kan Hij uiteraard doen door de voorgaande stappen (zeker door de Bijbel heen), maar daarnaast ook op andere wijzen.

Soms heb je bijvoorbeeld zo’n onderbuikgevoel wanneer je iets leest dat lijkt aan te geven: het klopt niet helemaal… Neem dit serieus, breng het in gebed en bespreek het met andere christenen.

Ik hoop dat deze 5 handvatten je aanmoedigen en vertrouwen geven om juist christelijke stukken te lezen of te luisteren, zodat je veel van God zult leren. (En google mij gerust even voor de betrouwbaarheid 😉 (zie stap 1).)

Bram Koerts

Kerstdienst 2020 – Gods Welbehagen in jou

Welkom! Leuk dat je onze website gevonden hebt zo op deze kerstmorgen! Net als altijd is er ook deze morgen een kerstdienst met kerstliederen en gebeden, maar ook met een stuk uit de Bijbel met uitleg (of preek) daarbij om ‘Gods stem te verstaan’ (zoals dat van oudsher genoemd wordt).

Klik hier om de dienst te zien en hier om hem te beluisteren. Hier vind je het programma van de dienst.

We geloven namelijk dat God ook vandaag de dag nog met ons wil praten. Dat wil Hij ook doen via dat kerstverhaal dat je misschien al zó goed kent. Al zo’n 2000 jaar worden mensen telkens weer verrast als God ze wéér iets nieuws leert door dat oude kerstverhaal heen. Dus wie weet wordt jij ook wel verrast deze dienst.

We geloven ook dat God zijn ‘Welbehagen’ in jou wil leggen. Dit vieren we namelijk ook met kerst. Wat dat is, dat ‘Welbehagen’? Luister maar naar de preek!

Gezegende kerstdagen met hopelijk, ondanks alles, gezelligheid en liefde. Maar hopelijk ook iets van de Liefde van de Koning wiens geboorte we vieren, Hij is dichtbij je en kan oneindig veel meer dan je kunt bidden of beseffen!

Neem gerust contact op als je vragen hebt naar aanleiding van de kerstdienst of over het geloof.

Stemming

Na de vanochtend gehouden stemmingsvergadering wil de kerkenraad met vreugde bekend maken dat we als gemeente een beroep mogen uitbrengen op kandidaat J.R. Bulten.
Kandidaat Bulten is inmiddels op de hoogte en is blij met de uitslag.
De beroepingsbrief zal vanavond aan broeder Bulten overhandigd worden.
We danken God voor deze zegeningen.
De Koning van de kerk gaat door met Zijn werk, ook binnen onze gemeente!

Student S. Bulten

Student Sjors Bulten is getrouwd met Jantine, heeft 2 kinderen en woont in Enschede. Hij heeft eerst volledig de pabo afgerond en heeft een half jaar voor de klas gestaan. Daarna is hij begonnen met een studie Theologie. In deze studie van 4 jaar is het verlangen gegroeid om predikant te worden, dus is hij daarna begonnen met de studie tot predikant in Apeldoorn. Hij hoopt als predikant veel gebruik te kunnen maken van de wisselwerking tussen pastoraat / catechese en prediking. Hij geeft aan met vreugde te zijn voorgegaan in Pekela.

Student Sjors Bulten is in 2020 4x bij ons voorgegaan. Deze diensten zullen teruggeplaatst worden op de website, zodat deze gemakkelijk zijn terug te luisteren. De komende 2 weken gaat hij niet voor i.v.m. voorbereidingen voor zijn examen op 16-12-2020. Op 20-12-2020 zal hij ’s morgens voorgaan in Enschede en ’s middags in Mussel. Op 10-01-2021 gaat hij ’s morgens en ‘s middags voor in Nieuwe Pekela. 

Voor de mensen die stud. Sjors Bulten een kaartje willen sturen, dit kan naar:

Fam. Bulten
Walkottelanden 80
7542 MT Enschede

Kijk hier de diensten van student Bulten terug

Opgave komende diensten

Aanstaande zondag, 1 november, vindt de bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers plaats. Voor deze ochtenddienst zijn de gemeenteleden van de groep A-K uitgenodigd.

Zit u in de groep A-K en wilt u de dienst bezoeken? Zou u een email willen sturen naar opgave@cgkpekela.nl en het aantal personen doorgeven? Zo kunnen de overgebleven plaatsen aangeboden worden aan gemeenteleden uit de groep L-Z, die graag deze dienst willen bezoeken.

Zit u in de groep L-Z en zou u graag de bevestigingsdienst willen bezoeken? Er zal een klein aantal plaatsen beschikbaar zijn. Wilt u graag aanwezig zijn, kunt u een email sturen aan opgave@cgkpekela.nl. Zou u het aantal personen per mail kunnen aangeven? Het zullen waarschijnlijk slechts een paar plaatsen zijn, dus op=op.


Woensdag 4 november wordt om  19.30 een dankdienst gehouden voor gewas en arbeid, waarin broeder Bram Koerts hoopt voor te gaan. Hiervoor zijn alle gemeenteleden uitgenodigd. Ook hierbij is wel het verzoek om dit per email aan te geven (opgave@cgkpekela.nl) in verband met de beschikbare plaatsen.

Voorbereidend leesrooster kerkdienst 25 oktober 2020

Tijdens de ochtenddienst op 25 oktober zal het Bijbelgedeelte Efeze 1:13-23 centraal staan. Omdat in de preek de gehele brief wordt meegenomen is het goed om ter voorbereiding heel Efeze te lezen. Nu kun je dat in één keer doen, dat kost je ongeveer 20 minuten, maar je kunt het ook verdelen over de week. Daarvoor staat hier een leesrooster.

Maar lees voor je begint met lezen eerst de korte inleiding die onder het leesrooster staat . Want als je de context kent, kun je de bief ook in zijn context lezen.

Leesrooster Efeze

Maandag: Efeze 1
Dinsdag: Efeze 2
Woensdag: Efeze 3
Donderdag: Efeze 4:1-24
Vrijdag: Efeze 4:25-5:33
Zaterdag: Efeze 6

Tips: Lees langzaam, schrijf gedachten op en neem de tijd om te luisteren wat God tegen je wil zeggen door het Bijbelgedeelte heen. Bespreek dit met anderen.

Eventueel kun je ook de Bijbelgedeelten beluisteren bijvoorbeeld tijdens het hardlopen of onderweg. Klik daarvoor hier.

Inleiding op de brief van Paulus aan de kerk in Efeze

Paulus heeft deze brief geschreven in het jaar 60, terwijl hij gevangen zat in Rome. Hij heeft van 53-56/57 in de stad Efeze gewoond en heeft daar vele discipelen gemaakt. Dezen vormden uiteraard de kerk te Efeze (die samenkwamen in tientallen huizen door de hele stad heen). Deze discipelen maakten niet alleen nieuwe discipelen in Efeze, maar ook in de hele provincie! Paulus gaf lange tijd onderwijs aan de christenen in Efeze en omgeving in een schoolgebouw of groot huis.

De stad Efeze in de tijd waarin Paulus leefde

Efeze was een van de grootste steden van die tijd met 200.000 tot 250.000 inwoners. Binnen de stadsgrenzen stond één van de toenmalige zeven wereldwonderen, namelijk de tempel van de godin Artemis. Vele pelgrims en toeristen kwamen daarom ook op Efeze af, wat veel inkomsten en aanzien genereerde. Je kunt je voorstellen dat het problematisch zou zijn als vele inwoners van de stad de godin Artemis zouden afwijzen omdat ze in een andere God zouden gaan geloven. Je leest van Paulus’ tijd in Efeze in Handelingen 18-20.

Als je de brief leest, kun je drie hoofddoelen ontwaren waarom Paulus deze brief schreef:

1) Het geloof versterken van de lezers door hen te herinneren aan hun eenheid met Jezus, wat grootse zegen inhoud.
(2) De eenheid tussen Joden en niet-Joden in één kerk van Jezus te benadrukken.
(3) De lezers aansporen om een leven te leven dat past bij hun geloof in Jezus, wat levensheiliging en strijd tegen de machten van het kwaad inhoud.

Hoe de tempel van Artemis er uit zag

Bronnen:

Merkle, B.L., 2018. Ephesians. In I. M. Duguid, J. M. Hamilton Jr., & J. Sklar, red. Ephesians–Philemon. ESV Expository Commentary. Wheaton, IL: Crossway

Foulkes, F., 1996. Ephesians, Epistle to The D. R. W. Wood e.a., red. New Bible dictionary

Faithlife Study Bible (Gratis app voor op je tablet of telefoon)

Technische storing

Door een technische storing met het internet is het nu niet mogelijk de dienst live uit te zenden. De dienst wordt opgenomen en zo snel mogelijk online gezet. Meer informatie zal begin van de middag volgen.