Nieuw corona protocol

Na aanleiding van de verandering in de regels rondom corona hebben we een nieuw protocol. Voor dit protocol en alle andere corona maatregelen van de kerk zie: https://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/

Kerkomroep:https://cgkpekela.nl/luisteren
Youtube: https://cgkpekela.nl/kijken
Collecte: https://cgkpekela.nl/collecte
Liturgie: https://cgkpekela.nl/liturgie
Corona protocol: https://cgkpekela.nl/protocol-tijdens-de-corona-periode/
Kinderen aanmelden: https://cgkpekela.nl/oppas/