Leeswijze en inleiding Daniël

Om meer te ontdekken, te leren én van God te verstaan wanneer je de Bijbel leest, is het goed om een aantal stappen te zetten. Deze beschrijf ik onder ‘Hoe lees je de Bijbel’.

Daaronder geef ik een korte inleiding op het Bijbelboek Daniël om de context goed te kennen.

Hoe lees je de Bijbel

Allereerst is het belangrijk dat je iets weet van de context van het Bijbelboek. Dan begrijp je wat je leest beter, omdat je het ‘in de context’ van de toenmalige mensen of lezers kunt plaatsen.

Als je dat gedaan hebt, is mijn advies om langzaam te lezen en op te schrijven wat je opvalt, niet begrijpt, mooi of moeilijk vindt. Ook kun je nu al nadenken over de praktische toepassingen die je hier uit kunt halen.

Kijk daarna wat je van Jezus en Zijn verlossingswerk, en/of wat je (nog meer) van van God, Jezus en/of de Heilige Geest kunt ontdekken.

Probeer tijdens en na het lezen en schrijven ook eens stil te worden om te luisteren naar wat God jou wil vertellen.

Ga uiteindelijk wat je gevonden hebt met iemand anders bespreken. Dit kan bijv. elke dag even via Whats App of elke week met een belletje. Samen weet én leer je meer van God en dat is genieten!

Inleiding Daniël

Het Bijbelboek Daniël is door Daniël zelf geschreven, waarschijnlijk vlak na zijn laatste profetie in 536 (of 537) v. Chr. Hij zal op dat moment waarschijnlijk in de 80 geweest zijn.

Want het eerste vers van Daniël beschrijft zijn eigen deportatie naar het verre Babel, wat in 605 v. Chr. gebeurde nadat koning Nebkadnessar Egypte had verslagen. Toen was Daniël nog een jonge kerel of wellicht een tiener.

De meeste tijd diende hij onder Babylonische koningen, maar ook heeft hij gediend onder de eerste koning van het Perzische rijk die Babylon overwon.

De eerste zes hoofdstukken van Daniël zijn vooral verhalen, terwijl hoofdstuk 7-12 vooral visioenen betreffen. Daniël is in twee talen opgeschreven, maar wordt gekenmerkt door dezelfde schrijfstijl.

Verschillende thema’s komen aan bod in Daniël: Gods soevereiniteit, aanbidding, trouw, openbaring, wijsheid, oordeel, bevrijding, heerschappij en Koninkrijken. Bij dat laatste thema zowel aardse koninkrijken, als het Koninkrijk der hemelen (Dan. 2:44).

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus ook over Daniël (Mat. 24:15) en natuurlijk vooral ook over dat thema van het Koninkrijk der hemelen (o.a. Mat. 13:1-58), wat Jezus brengt, waarvan Hij de Koning is.

In het laatste Bijbelboek openbaringen komt ook veel van wat Daniël heeft opgeschreven terug.

Bronnen
Baldwin, J.G., 1978. Daniel: An Introduction and Commentary, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Chase, M.L., 2018. Daniel. In I. M. Duguid, J. M. Hamilton Jr., & J. Sklar, red. Daniel–Malachi. ESV Expository Commentary. Wheaton, IL: Crossway.

Harman, A.M., 2007. A Study Commentary on Daniel, Darlington, England; Webster, New York: Evangelical Press.

Logos Bible Software Media

Bijbelleesrooster Daniël

Hoe moet je de tijd waarin we leven duiden? Wat is de betekenis van alles wat er gebeurt? Je kunt van alles hierover vinden op internet of andere media, van straf van God tot toevallige pech… Maar hoe weet je wat waar is?

Op zondag 5 april willen we in de online kerkdienst stilstaan bij de vraag: hoe kom je nu toe duiding van deze tijd. Dit doen we n.a.v. het Bijbelboek Daniël.

Ter voorbereiding op die meditatie kun je kiezen uit een van onderstaande Bijbelleesroosters.

Maar lees eerst de korte inleiding hierboven over het Bijbelboek Daniël.

Daniël in de leeuwenkuil

Kort Bijbelleesrooster Daniël

Dag 1:
Daniël 1:1-20

Dag 2:
Daniël 2:1-49

Dag 3:
Daniël 5:1-30

Dag 4:
Daniël 7:1, 15-16, 28
Daniël 8:1, 5, 15-17
Daniël 9:1-3, 20-23

Dag 5:
Daniël 10:1-5, 12-14, 18-19
Daniël 12:8-9, 13

Bijbelleesrooster heel Daniël

Dag 1:
Daniël 1-2

Dag 2:
Daniël 3-4

Dag 3:
Daniël 5-7

Dag 4:
Daniël 8-9

Dag 5:
Daniël 10-12

Bijbelleesrooster Esther

Als Gemeente willen we ook in deze tijd waarin we niet de erediensten kunnen bezoeken vanwege het coronavirus, toch samen geestelijk optrekken door samen uit Esther te lezen. Maar we willen je ook zeker uitnodigen om mee te lezen als je níet lid bent van onze kerk!

Afgelopen zondag was de eerste inleidende meditatie en komende zondag zal er een meditatie over Esther (en Mordechai) gehouden worden. Deze zal online worden uitgezonden. Houd onze website of facebookpagina in de gaten voor meer informatie daarover.

Voor je begint te lezen wil ik je uitdagen het onderstaande bericht te lezen. Hierin lees je iets over de context van het Bijbelboek Esther én over hoe je de Bijbel kunt lezen. Dit zal behulpzaam zijn. Ook de eerder gehouden meditatie kan inspirerend en verhelderend zijn.

Je kunt er (eerst) voor kiezen om heel het Bijbelboek Esther te lezen. Dit kost je ongeveer een half uur.

In het eerste hoofdstuk lees je dat Koning Ahasveros zijn koningin Vashti wegstuurd omdat ze dapper genoeg was om tegen hem in te gaan.

Bijbelleesrooster

Dag 1: Esther 2:1-23 (sowieso vers 5-7, 19-23)
Bid voor wijsheid voor onze overheid.

Dag 2: Esther 3:1-15 (sowieso vers 1-4)
Bid voor de mensen die in de zorg werken.

Dag 3: Esther 4:1-17 (sowieso vers 10-17)
Bid voor degenen in ons dorp, land en de wereld die besmet zijn.

Dag 4: Esther 5:1-14 (sowieso vers 1-8)
Bid voor de ouderen in onze gemeente, dorp en land.

Dag 5: Esther 7:1-10 (sowieso vers 1-6)
Bid voor degenen die angstig zijn.

Dag 6: Esther 8:19:4 (sowieso vers 5-8, 16)
Bid voor degenen die economisch getroffen worden door het coronavirus.

Lees je Bijbel bid elke dag opdat je groeien mag

Inleiding en leeswijze Esther

Als je de context kent van de mensen uit het verhaal of van de eerste lezers/luisteraars, dan kun je beter begrijpen wat de tekst betekent. Daarom eerst een korte introductie op het Bijbelboek Esther en daarna een manier van lezen van de Bijbel.

Mordechai waarschuwt Esther

Inleiding Esther

De geschiedenis van koningin Esther speelt zich waarschijnlijk af ergens tussen 486 – 475 v. Chr. Dit was tijdens de eerste helft van de regeringsperiode van koning Ahasveros (ook wel bekend als Xerxes I) die van 486-465 als 5e koning van het Perzische Rijk regeerde. Want de Perzen hadden het Babylonische rijk, dat Israël had overwonnen (605 v. Chr.) en Jeruzalem en de tempel in de as gelegd had (587 v. Chr.), verslagen in 540/539 v. Chr.

Koning Xerxes had aanvankelijk grote militaire successen gehad, maar in de periode dat koningin Esther ten tonele verschijnt had hij een paar grote nederlagen geleden in o.a. Griekenland. Hij laat die regio daarna voor wat het is en probeert zijn rijk aan de andere kant uit te breiden. In ons verhaal komt hij over als een beïnvloedbare, onvoorspelbare en gevaarlijke man.

Esther, Mordechai en de andere Joden uit ons verhaal waren (kinderen van) Joden die níet naar Jeruzalem waren teruggekeerd toen ze daar van de eerste Perzische koning toestemming voor kregen (Ezr. 6:3), maar Joden die al een paar generaties leefden in een heidense omgeving en daar hun geloof in God vorm probeerden te geven.

Ligging Susa in Esthers’ tijd

Bronnen:

  • Ezra, Nehemiah, and Esther for Everyone’ van J. Goldingay (2012)
  • ‘The Bible and Its Story, Volume 6’ van C. F. Horne en J. A. Brewer (1909)
  • Esther: Evangelical Exegetical Commentary’ van A. Tomasino (2016)
  • New Bible Dictionary’ artikel over ‘Cyrus’ van D. J. Wiseman (1996:250)
  • Logos Bible Software Media Tool

Leeswijze

Na het ontdekken van de context van een Bijbelboek is mijn advies om langzaam te lezen en op te schrijven wat je opvalt, niet begrijpt, mooi of moeilijk vind. Ook kun je nu al nadenken over welke toepassingen je hier voor je eigen leven uit kunt halen.

Stel je zelf ook de vraag waar je Jezus en Zijn verlossingswerk in het gelezen gedeelte kunt vinden of wat je van God, Jezus en/of de Heilige Geest kunt leren.

Probeer tijdens en na het lezen en schrijven ook eens stil te worden om te luisteren naar wat God jou wil vertellen.

Probeer uiteindelijk met iemand anders te bespreken wat je zoal gevonden hebt. Dit kan bijv. elke dag even via Whats App of elke week met een belletje. Samen weet én leer je meer van God en dat is genieten!

Zondag kun je luisteren naar een meditatie over Esther. Wellicht hoor je terug wat je zelf al ontdekt hebt, of leer je iets nieuws. Beide is mooi en opbouwend.

De online kerkdienst en meditatie zal zondagmorgen via kerkomroep.nl en/of via cgkpekela.nl en/of via facebook.com/CGKPekela te volgen zijn. Bekijk evt. ook de eerste meditatie ter voorbereiding via cgkpekela.nl.

Veel zegen bij het volgen van het Bijbelleesrooster!

Meditatie van de online kerkdienst 15 maart

Afgelopen zondagochtend hebben we vanwege het Coronavirus een ‘online kerkdienst’ gehad. We zijn dankbaar dat de dienst goed te volgen was via kerkomroep.nl. De hele dienst is dan ook te beluisteren via deze site of via het bericht hieronder.

We hebben er echter ook voor gekozen om alleen de meditatie online te zetten om hem nogmaals terug te luisteren. Deze is hieronder te zien.

Veel zegen bij het (terug)kijken van de meditatie en het lezen van het Bijbelleesrooster dat vanaf maandag op de website en via Facebook te volgen is.

Fijn dat je kijkt naar deze meditatie. We hopen dat het niet in de plaats van, maar aanvullend zal zijn voor je betrokkenheid bij je eigen kerk. Mocht je nu niet betrokken zijn bij een kerk, dan willen we je dat van harte aanraden!

God leert ons dat we samen de breedte, hoogte en diepte van Jezus’ liefde kunnen ontdekken, we hebben elkaar nodig om onze gaven in te zetten en Jezus beter te leren kennen, en dat is machtig mooi!

Mocht je in (de buurt van) Nieuwe Pekela wonen dan ben je van harte welkom om eens een dienst van ons te bezoeken (wanneer dat weer mogelijk is). Neem ook gerust contact op!

Online Kerkdiensten CGK Pekela

Zoals bekend worden de kerkdiensten gecanceld vanwege het coronavirus. Toch willen wel ‘diensten’ beleggen in de komende drie weken. Diensten die je thuis kunt meeluisteren (en hopelijk kunt bekijken) via het internet.

Door de week kun je met een leesrooster uit de Bijbel lezen en zo Gods stem verstaan én je voorbereiden op de volgende zondag. Zo zijn we als gemeente, hoewel niet fysiek bij elkaar, toch met hetzelfde Woord bezig.

De meditaties die de komende drie zondagen gehouden worden, zullen uiteraard te maken hebben met de uitbraak van het virus. Wat kunnen we leren van God over een tijd als deze? Gelukkig heel veel!

In eerste instantie zullen we gewoon via kerkomroep.nl de diensten streamen, maar houd de website in de gaten als we hierin andere oplossingen vinden. Wellicht dat we vanwege de verwachte drukte op kerkomroep.nl de dienst via onze of een andere website zullen aanbieden, live of op een later tijdstip.

Hou deze website en/of Facebook dus in de gaten voor het Bijbelleesrooster (vanaf maandag) en andere updates. En zorg er voor dat de gemeenteleden die geen toegang hebben tot internet ook voorzien worden van beschikbare informatie (print het uit en doe het in de brievenbus)!

Kerstdienst 2019

Op 25 december zal de kerstdienst om 9:30 aanvangen. Het thema zal zijn: ‘Is er nog plaats voor Jezus?‘ De preek zal gaan over Lukas 2:1-7.

Komt daarom allen tezamen zodat we samen kunnen jubelen van vreugde dat de Allerhoogste naar de aarde gekomen is!

Kom jij ook? Wie neem jij mee?

Hoe lees je de Bijbel?

Hoe weet ik wat het betekent?
Hoe weet ik hoe je het kunt toepassen?
Hoe weet ik of het klopt?
Hoe kan ik Gods stem verstaan bij het Bijbellezen?
Hoe kan ik de tijd vinden voor de Bijbel in mijn drukke bestaan?
Hoe hou ik Bijbellezen vol..?

Allemaal vragen die je kunt hebben over Bijbellezen. En juist daarvoor is de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ geschreven.

Veel mensen weten dat Bijbellezen belangrijk is, dat je hoor en merk je bijna elke zondag wel. Maar hoe moet dat nu? Hoe kun je nu met vertrouwen lezen, begrijpen wat er staat, het toepassen in je leven én Gods stem verstaan?

Next Move* heeft hiervoor de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ ontwikkeld. Naast sporters, willen we ook graag de kerken in Nederland dienen met deze training. Het is ons verlangen dat christenen lezen en leven uit het Woord van God.

Je leert in deze training een eenvoudig toepasbare methode zodat je direct kunt beginnen, zónder de diepte van het Woord te verliezen. Ook is de methode zo geschreven dat je het ook aan anderen kunt uitleggen zodat zij ook de Bijbel kunnen gaan lezen (samen met jou?).

In de training is ook een eenvoudige methode opgenomen hoe je het Bijbellezen kunt volhouden in je drukke bestaan of als je het sowieso moeilijk vind om dingen langdurig vol te houden.

Ook als je een ervaren Bijbellezer bent, kan deze training een aanvulling zijn op jouw manier van Bijbellezen en je helpen om andere mensen ook die mooie gewoonte aan te leren.

De training duurt tussen de anderhalf en twee uur. Hierin leer je een methode van lezen en een methode van volhouden. Ook ga je samen oefenen met een Bijbelgedeelte en kun je plannen maken wanneer en met wie je gaat beginnen met lezen.

Kortom: na de training kun je aan de slag en steeds meer Gods stem verstaan door het Bijbellezen heen!

Wanneer: 24 september
Tijd: 19:30 – 21:15
Waar: Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela
Voor wie: iedereen die het verlangen heeft Gods stem te verstaan door het Woord
Door wie: Bram Koerts

* Next Move is een organisatie met als missie: Discipelen maken in de Sportwereld.
We rusten mensen en kerken toe om discipelen van Jezus te maken in hun wijken, op hun sportverenigingen en in de topsportwereld. 

Check onze website of mail info@nxtmove.nl voor meer informatie over wat jij kunt doen, hoe we jou of je kerk kunnen dienen en onze activiteiten en strategieën. 

Gesprekken over het geloof met (je) kinderen

Pap, houd je meer van Jezus dan van mij?”
Waar ging Jezus heen toen Hij dood ging?
“De mama van mijn vriendinnetje zei dat God niet bestaat, is dat zo?

Herken je dit soort lastige vragen van kinderen? Waarschijnlijk wel. Hoe moet je daar mee omgaan?

Het is belangrijk om kinderen niet met hun (theologische) vragen te laten zitten en er serieus op in te gaan, maar dan weet je nog niet altijd hoe je dat moet doen of wat je moet antwoorden

In twee blogs op de website pedagoog-ik.nl legt Bram uit hoe je dit zou kunnen doen met kinderen. Hopelijk is het behulpzaam zodat die moeilijke vragen van kinderen geen moeilijke momenten worden, maar prachtige kansen voor (H)eerlijke gesprekken over God!