Hoe lees je de Bijbel?

Hoe weet ik wat het betekent?
Hoe weet ik hoe je het kunt toepassen?
Hoe weet ik of het klopt?
Hoe kan ik Gods stem verstaan bij het Bijbellezen?
Hoe kan ik de tijd vinden voor de Bijbel in mijn drukke bestaan?
Hoe hou ik Bijbellezen vol..?

Allemaal vragen die je kunt hebben over Bijbellezen. En juist daarvoor is de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ geschreven.

Veel mensen weten dat Bijbellezen belangrijk is, dat je hoor en merk je bijna elke zondag wel. Maar hoe moet dat nu? Hoe kun je nu met vertrouwen lezen, begrijpen wat er staat, het toepassen in je leven én Gods stem verstaan?

Next Move* heeft hiervoor de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ ontwikkeld. Naast sporters, willen we ook graag de kerken in Nederland dienen met deze training. Het is ons verlangen dat christenen lezen en leven uit het Woord van God.

Je leert in deze training een eenvoudig toepasbare methode zodat je direct kunt beginnen, zónder de diepte van het Woord te verliezen. Ook is de methode zo geschreven dat je het ook aan anderen kunt uitleggen zodat zij ook de Bijbel kunnen gaan lezen (samen met jou?).

In de training is ook een eenvoudige methode opgenomen hoe je het Bijbellezen kunt volhouden in je drukke bestaan of als je het sowieso moeilijk vind om dingen langdurig vol te houden.

Ook als je een ervaren Bijbellezer bent, kan deze training een aanvulling zijn op jouw manier van Bijbellezen en je helpen om andere mensen ook die mooie gewoonte aan te leren.

De training duurt tussen de anderhalf en twee uur. Hierin leer je een methode van lezen en een methode van volhouden. Ook ga je samen oefenen met een Bijbelgedeelte en kun je plannen maken wanneer en met wie je gaat beginnen met lezen.

Kortom: na de training kun je aan de slag en steeds meer Gods stem verstaan door het Bijbellezen heen!

Wanneer: 24 september
Tijd: 19:30 – 21:15
Waar: Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela
Voor wie: iedereen die het verlangen heeft Gods stem te verstaan door het Woord
Door wie: Bram Koerts

* Next Move is een organisatie met als missie: Discipelen maken in de Sportwereld.
We rusten mensen en kerken toe om discipelen van Jezus te maken in hun wijken, op hun sportverenigingen en in de topsportwereld. 

Check onze website of mail info@nxtmove.nl voor meer informatie over wat jij kunt doen, hoe we jou of je kerk kunnen dienen en onze activiteiten en strategieën. 

Gesprekken over het geloof met (je) kinderen

Pap, houd je meer van Jezus dan van mij?”
Waar ging Jezus heen toen Hij dood ging?
“De mama van mijn vriendinnetje zei dat God niet bestaat, is dat zo?

Herken je dit soort lastige vragen van kinderen? Waarschijnlijk wel. Hoe moet je daar mee omgaan?

Het is belangrijk om kinderen niet met hun (theologische) vragen te laten zitten en er serieus op in te gaan, maar dan weet je nog niet altijd hoe je dat moet doen of wat je moet antwoorden

In twee blogs op de website pedagoog-ik.nl legt Bram uit hoe je dit zou kunnen doen met kinderen. Hopelijk is het behulpzaam zodat die moeilijke vragen van kinderen geen moeilijke momenten worden, maar prachtige kansen voor (H)eerlijke gesprekken over God!

Voorbereiden op de Startzondag

De voorbereidingen voor alle activiteiten en de diensten van de startzondag van 22 september a.s. zijn al in volle gang! Maar je kunt je ook geestelijk voorbereiden op de preken die tijdens deze diensten gehouden zullen worden.

De geschiedenis van Jefta staat namelijk centraal en deze kun je natuurlijk gewoon lezen in de Bijbel. Als je begint te lezen bij Richteren 10:6 en doorleest tot en Richteren 12:7 dan helpt dat bij het luisteren naar de preken. Schrik niet, zoals vaker in Richteren gebeuren er heftige dingen! (Je kunt de tekst ook beluisteren op je telefoon of anderzijds via bovenstaande link of via: https://deherzienestatenvertalingonline.weebly.com/)

Het tweede wat je kunt doen is luisteren naar de eerder gehouden preek over Richteren 10:6-18 op 4 augustus in de ochtenddienst. Je krijgt dan een goed beeld van de omstandigheden van Israël en de situatie waarin Jefta zich moet begeven. De preek kun je hieronder downloaden.

Veel zegen met alle voorbereidingen!

Sta op, want de HEER gaat voor je uit!

5 mei. Bevrijdingsdag. We vieren dat we al decennia lang geen vijandige overheersing of oorlog gehad hebben in Nederland. En dat ís bijzonder.

Op 5 mei 2019 gaan we in de ochtenddienst ook een bevrijdingsverhaal lezen. Het bevrijdingsverhaal met Barak en Deborah in de hoofdrol. Een verhaal vol ups en downs met bijzondere momenten maar ook met een gruwelijke moord die je kippenvel geeft van een onverwachte heldin.

Je vindt dit verhaal in Richteren 4.


Sta op, want dit is de dag waarop de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de HEERE niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met tienduizend man achter zich.

Deborah in Richteren 4:14

In dit verhaal wordt gesproken over de berg Tabor (eigenlijk een heuvel). Een oude christelijke traditie verteld dat op deze berg ook de verheerlijking van Jezus plaatsvond. In ons verhaal verschijnt God ook bij deze berg als Bevrijder en Overwinnaar. Hieronder zie je hoe deze heuvel eruit ziet.

de ‘berg’ Tabor (ong. 575 meter hoog)

In Richteren 4 vind een grote veldslag plaats. Met behulp van de gegevens van Richteren 4 en 5 is hieronder weergegeven hoe de legers zich verplaatsten en waar de legeraanvoerder Sisera uiteindelijk gepakt werd (helaas is het kaartje in het Engels).

m.b.v. Logos Bible Software

Kinderpreek 3 februari: Om over door te praten

Naar aanleiding van de kinderpreek van 3 februari volgen hieronder wat vragen waar je samen met je kinderen, gezin, vrienden, huiskring e.a. over door kunt praten.

Wellicht ook behulpzaam om deze manier van vragen stellen toe te passen op andere preken die je hoort.

Veel zegen!


Esther vond het best moeilijk om in God te geloven (= in alles op God vertrouwen).

  • Vind jij het ook wel eens moeilijk om te geloven in God?
  • Wanneer vind je dat dan moeilijk?
  • Wat zou je dan kunnen doen?

Mordechai helpt Esther zo veel als hij kan met haar geloof in God. Daardoor krijgt Esther vertrouwen om zelfs iets heel spannends en moeilijks te doen voor God!

  • Wie helpt jou met je geloof?
  • Hoe dan?
  • Wie kun jij helpen met zijn of haar geloof?

De Naam van God wordt in het hele Bijbelboek Esther niet genoemd! Toch is Hij er wel hélemaal bij!

  • Hoe kun je in het verhaal van Esther zien dat God er toch bij is?

Soms kan het bij jou ook wel eens lijken alsof God er helemaal niet bij is! Je hoort, ziet of merkt Hem niet. Toch is Hij er echt bij en helpt jou ongemerkt en wil je ook zeker helpen als je Hem vraagt. Jezus heeft dat beloofd aan iedereen die in Hem gelooft (Mat:28:18-20)!

  • Denk jij ook wel eens: “Het lijkt wel of God helemaal niet bij me is?!”
  • Heb je na die tijd dan wel eens gezien dat God je toch geholpen heeft? Wanneer?
  • Wat kun jij doen om jezelf eraan te herinneren dat Jezus bij je is en je wil helpen, ook als het lijkt alsof Hij er niet is?

Mordechai zei tegen Esther dat God haar misschien wel koningin maakte om het volk te redden. Net als Esther ben jij ook heel belangrijk voor God! Hij houdt van je en wil je helpen om net als Esther mooie en belangrijke dingen voor Hem te doen! Vraag het Hem maar!

Kinderdienst 3 februari

Zondag a.s. zal er een kinderdienst gehouden worden in onze kerk. De dienst begint gewoon om 9:30. De dienst zal qua preek, gebed en liederen gericht zijn op kinderen van de basisschoolleeftijd. Toch zul je ook als je wat ouder bent er wat aan hebben en God kunnen aanbidden tijdens deze eredienst.

Zang- & Gebedsdienst

Vrijdag 25 januari is er een zang- en gebedsdienst in het kader van de Week van Gebed. Overal in Nederland organiseren kerken gebedsavonden of komen christenen samen om te bidden. In deze week wordt specifiek gebeden voor christenen in verdrukking en vervolging.

Wij willen in een dienst God aanbidden met liederen en tot Hem bidden voor het woelen in de wereld, voor ons geliefde dorp en voor de kerken in ons dorp en Nederland.

Je bent van harte welkom om deze dienst mee te maken en nadien onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Daar is ook ruimte voor persoonlijk gebed mocht je dat fijn vinden of nodig hebben.

De dienst is van 19:30-20:30. Voor meer informatie neem contact op met Martha!

Hands of praying young man on a wooden desk background.

Het eerste wonder…

Zondagmiddag 13 januari zal de preek gaan over Johannes 2:1-12. Het eerste wonder van Jezus. Hij veranderde water in wijn.

Als er 200 gasten waren op die bruiloft kregen ze omgerekend zo’n 4 flessen wijn per persoon! Waarom zoveel? Waarom dit wonder als eerste wonder?

Wees welkom zondagmiddag 13 januari om 14:30 in de CGK Pekela!

Kerstdienst 2018: Droomkerst

Op eerste kerstdag zal de Kerstdienst om 9:30 beginnen in ons kerkgebouw. Het thema is: “Droomkerst”. We lezen samen uit Mattheüs 1:18-25.

Wees welkom en neem gerust vrienden, familie, buren of anderen mee!

Wat is een stripboekpreek?!

De eerste stripboekpreek is een feit!

Afgelopen zondag was de startzondag. Het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Traditiegetrouw was de ochtenddienst een kinderdienst.

In deze kinderdienst vond de stripboekpreek plaats. Het was een groot succes voor jong en oud! Maar wat is dat nu precies, een stripboekpreek?

Alle kinderen krijgen een stripboek, maar het stripboek is niet compleet (zie foto). De tekst mist namelijk! Die gaan de kinderen tijdens de preek opschrijven. Uiteraard helpt de voorganger om de juiste zinnen op te schrijven onder de plaatjes. En de jeugdleiders of ouders kunnen meehelpen.

De kinderen zien zo een plaatje, horen de uitleg en schrijven een korte zin op die ze later terug kunnen lezen. Op deze manier komt de boodschap vier keer tot de kinderen: luisteren, zien, schrijven en lezen. Dan blijft het uiteraard beter hangen!

En wees niet bang: kinderen kunnen heel veel dingen tegelijkertijd! Dus ze letten hierdoor echt beter op.

De stripboekpreek kan uiteraard versterkt worden door de platen ook via de beamer te tonen (dan kun je heel gemakkelijk de juiste tekst er onder plaatsen die de kinderen kunnen overschrijven), maar is ook heel geschikt voor kerken die (nog) geen beamer hebben.

Aan het eind van de preek hebben de kinderen een prachtig stripboek inclusief tekst die ze thuis of op jeugdclubs nog eens terug kunnen lezen en verder kunnen bespreken.

Je kunt prachtige platen vinden via freebibleimages.org of distantshores.org/sweet-publishing die je gratis mag gebruiken. De preek kun je hier beluisteren of  hier downloaden als mp3.

Voor meer informatie neem gerust contact op met bramkoerts@gmail.com.