Inleiding en leeswijze Esther

Als je de context kent van de mensen uit het verhaal of van de eerste lezers/luisteraars, dan kun je beter begrijpen wat de tekst betekent. Daarom eerst een korte introductie op het Bijbelboek Esther en daarna een manier van lezen van de Bijbel.

Mordechai waarschuwt Esther

Inleiding Esther

De geschiedenis van koningin Esther speelt zich waarschijnlijk af ergens tussen 486 – 475 v. Chr. Dit was tijdens de eerste helft van de regeringsperiode van koning Ahasveros (ook wel bekend als Xerxes I) die van 486-465 als 5e koning van het Perzische Rijk regeerde. Want de Perzen hadden het Babylonische rijk, dat Israël had overwonnen (605 v. Chr.) en Jeruzalem en de tempel in de as gelegd had (587 v. Chr.), verslagen in 540/539 v. Chr.

Koning Xerxes had aanvankelijk grote militaire successen gehad, maar in de periode dat koningin Esther ten tonele verschijnt had hij een paar grote nederlagen geleden in o.a. Griekenland. Hij laat die regio daarna voor wat het is en probeert zijn rijk aan de andere kant uit te breiden. In ons verhaal komt hij over als een beïnvloedbare, onvoorspelbare en gevaarlijke man.

Esther, Mordechai en de andere Joden uit ons verhaal waren (kinderen van) Joden die níet naar Jeruzalem waren teruggekeerd toen ze daar van de eerste Perzische koning toestemming voor kregen (Ezr. 6:3), maar Joden die al een paar generaties leefden in een heidense omgeving en daar hun geloof in God vorm probeerden te geven.

Ligging Susa in Esthers’ tijd

Bronnen:

  • Ezra, Nehemiah, and Esther for Everyone’ van J. Goldingay (2012)
  • ‘The Bible and Its Story, Volume 6’ van C. F. Horne en J. A. Brewer (1909)
  • Esther: Evangelical Exegetical Commentary’ van A. Tomasino (2016)
  • New Bible Dictionary’ artikel over ‘Cyrus’ van D. J. Wiseman (1996:250)
  • Logos Bible Software Media Tool

Leeswijze

Na het ontdekken van de context van een Bijbelboek is mijn advies om langzaam te lezen en op te schrijven wat je opvalt, niet begrijpt, mooi of moeilijk vind. Ook kun je nu al nadenken over welke toepassingen je hier voor je eigen leven uit kunt halen.

Stel je zelf ook de vraag waar je Jezus en Zijn verlossingswerk in het gelezen gedeelte kunt vinden of wat je van God, Jezus en/of de Heilige Geest kunt leren.

Probeer tijdens en na het lezen en schrijven ook eens stil te worden om te luisteren naar wat God jou wil vertellen.

Probeer uiteindelijk met iemand anders te bespreken wat je zoal gevonden hebt. Dit kan bijv. elke dag even via Whats App of elke week met een belletje. Samen weet én leer je meer van God en dat is genieten!

Zondag kun je luisteren naar een meditatie over Esther. Wellicht hoor je terug wat je zelf al ontdekt hebt, of leer je iets nieuws. Beide is mooi en opbouwend.

De online kerkdienst en meditatie zal zondagmorgen via kerkomroep.nl en/of via cgkpekela.nl en/of via facebook.com/CGKPekela te volgen zijn. Bekijk evt. ook de eerste meditatie ter voorbereiding via cgkpekela.nl.

Veel zegen bij het volgen van het Bijbelleesrooster!

Meditatie van de online kerkdienst 15 maart

Afgelopen zondagochtend hebben we vanwege het Coronavirus een ‘online kerkdienst’ gehad. We zijn dankbaar dat de dienst goed te volgen was via kerkomroep.nl. De hele dienst is dan ook te beluisteren via deze site of via het bericht hieronder.

We hebben er echter ook voor gekozen om alleen de meditatie online te zetten om hem nogmaals terug te luisteren. Deze is hieronder te zien.

Veel zegen bij het (terug)kijken van de meditatie en het lezen van het Bijbelleesrooster dat vanaf maandag op de website en via Facebook te volgen is.

Fijn dat je kijkt naar deze meditatie. We hopen dat het niet in de plaats van, maar aanvullend zal zijn voor je betrokkenheid bij je eigen kerk. Mocht je nu niet betrokken zijn bij een kerk, dan willen we je dat van harte aanraden!

God leert ons dat we samen de breedte, hoogte en diepte van Jezus’ liefde kunnen ontdekken, we hebben elkaar nodig om onze gaven in te zetten en Jezus beter te leren kennen, en dat is machtig mooi!

Mocht je in (de buurt van) Nieuwe Pekela wonen dan ben je van harte welkom om eens een dienst van ons te bezoeken (wanneer dat weer mogelijk is). Neem ook gerust contact op!

Online Kerkdiensten CGK Pekela

Zoals bekend worden de kerkdiensten gecanceld vanwege het coronavirus. Toch willen wel ‘diensten’ beleggen in de komende drie weken. Diensten die je thuis kunt meeluisteren (en hopelijk kunt bekijken) via het internet.

Door de week kun je met een leesrooster uit de Bijbel lezen en zo Gods stem verstaan én je voorbereiden op de volgende zondag. Zo zijn we als gemeente, hoewel niet fysiek bij elkaar, toch met hetzelfde Woord bezig.

De meditaties die de komende drie zondagen gehouden worden, zullen uiteraard te maken hebben met de uitbraak van het virus. Wat kunnen we leren van God over een tijd als deze? Gelukkig heel veel!

In eerste instantie zullen we gewoon via kerkomroep.nl de diensten streamen, maar houd de website in de gaten als we hierin andere oplossingen vinden. Wellicht dat we vanwege de verwachte drukte op kerkomroep.nl de dienst via onze of een andere website zullen aanbieden, live of op een later tijdstip.

Hou deze website en/of Facebook dus in de gaten voor het Bijbelleesrooster (vanaf maandag) en andere updates. En zorg er voor dat de gemeenteleden die geen toegang hebben tot internet ook voorzien worden van beschikbare informatie (print het uit en doe het in de brievenbus)!

! – Mededeling – !

Beste gemeenteleden,

Vandaag vrijdag13 maart 2020 heeft de kerkenraad naar aanleiding van de laatste adviezen van de overheid met betrekking tot de verspreiding van het corona virus het volgende besloten:

Omdat de overheid, op advies van het RIVM, samenkomsten met meer dan 100 deelnemers tot 31 maart 2020 verbiedt is besloten de kerkdiensten van de komende 3 zondagen niet te laten doorgaan.

We zullen de komende tijd de ontwikkelingen goed volgen en zullen zoeken naar alternatieve invulling van de diensten. We informeren u hierover zodra er meer bekend is.

Houd u vooral onze website en uw mail goed in de gaten.

Bram Koerts heeft aangeboden om zondag een preek te houden en een gebed uit te spreken om deze dan via kerkomroep uit te zenden. Ook Livesong zal medewerking verlenen om enkele liederen ten gehore te brengen. Aangezien er weinig alternatieven zijn willen we hier dankbaar gebruik van maken. De optie uitzenden live via kerkomroep gaat waarschijnlijk niet lukken omdat hoogstwaarschijnlijk hun server overbelast gaat raken, maar de uitzending kan natuurlijk wel op een later tijdstip worden beluisterd. Ook zal de dienst op onze website geplaatst worden zodat u via dit kanaal de dienst kunt beluisteren.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om via uitzending gemist diensten van onze en andere kerken terug te luisteren. We zijn ons ervan bewust dat het allemaal behelpen is maar we zullen het moeten doen met de mogelijkheden die er gelukkig op velerlei manieren aangeboden worden. Komende zondagmorgen zullen enkele broeders ambtsdragers aanwezig zijn om die gemeenteleden te ontvangen die niet of niet tijdig op de hoogte zijn van het niet doorgaan van de diensten. Besloten is om ook de zondagschool niet door te laten gaan.

Het Bijbelonderwijs, de JV, de clubs, huiskringen en alle soortgelijke bijeenkomsten waar  kleinere groepen samenkomen kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. Onderling overleg over het doorgaan van huiskringen, moederochtend en Bijbelstudie ouderen lijkt ons het beste.

Daar waar normaal gesproken gebruik gemaakt wordt van het gebouw bij de kerk moet men, over het wel of niet doorgaan, contact opnemen met Klazina

Vooral de risico groepen dus ouderen dienen extra voorzichtig te zijn.

Voor al de genoemde groepen geld dat het gezonde verstand gebruikt moet worden en dienen we geen risico’s te nemen. Wel moeten zij die verkouden zijn of andere griepverschijnselen hebben thuis blijven en niet naar bijeenkomsten gaan. We doen hiermee natuurlijk in het bijzonder een beroep op de ouders van onze jongeren die ook hierin een grote verantwoordelijkheid hebben.

We volgen met de voorgenomen maatregelen de richtlijnen van het RIVM, waar ook op de site van de CGK nadrukkelijk naar wordt verwezen.

De kerkenraad realiseert zich dat dit ingrijpende besluiten zijn, die we liever niet zouden nemen. Laten we als gemeente vooral bidden om een oplossing voor deze crisis. We hopen elkaar als gemeente van Christus snel weer in de kerk te kunnen ontmoeten rondom Gods woord. Laten we in de tijd die komt elkaar niet uit het oog verliezen en de onderlinge band als broeders en zusters blijven onderhouden. Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze moeilijke tijd.

Mochten er vragen zijn kan contact opgenomen worden met uw wijkouderling of met een van de andere ambtsdragers.

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Nagekomen bericht van de Jeugdraad

De gezamenlijke avond “Jeugdwerk is van de hele gemeente” met de Hervormde gemeente en de Julianakapel op 26 maart zal komen te vervallen. Een nieuwe datum volgt.

Bloemen

Het corona visus heeft ons doen besluiten om de bloemen de eerst drie week niet rond te brengen, vooral omdat de mensen die de bloemen ontvangen al extra kwetsbaar zijn.

Koffiedrinken

Deze zondag zal het koffiedrinken voor de dienst aan plaats vinden. Jullie zijn allemaal van hart welkom om 10:15. Dit is in verband met latere dienst van 11.00 uur.