Stemming

Na de vanochtend gehouden stemmingsvergadering wil de kerkenraad met vreugde bekend maken dat we als gemeente een beroep mogen uitbrengen op kandidaat J.R. Bulten.
Kandidaat Bulten is inmiddels op de hoogte en is blij met de uitslag.
De beroepingsbrief zal vanavond aan broeder Bulten overhandigd worden.
We danken God voor deze zegeningen.
De Koning van de kerk gaat door met Zijn werk, ook binnen onze gemeente!