collecte

Zoals in het Kompas is aangegeven wordt er vanaf 1 mei geen nieuwe QR-code meer gemaakt voor de collectes. Als u via de bank collectegeld wilt betalen kunt u dit overmaken naar de bankrekening van de kerk onder vermelding welke soort collecte.

Het rekeningnummer is
NL91 INGB 0000 9673 15