Voorbereidend leesrooster kerkdienst 25 oktober 2020


Tijdens de ochtenddienst op 25 oktober zal het Bijbelgedeelte Efeze 1:13-23 centraal staan. Omdat in de preek de gehele brief wordt meegenomen is het goed om ter voorbereiding heel Efeze te lezen. Nu kun je dat in één keer doen, dat kost je ongeveer 20 minuten, maar je kunt het ook verdelen over de week. Daarvoor staat hier een leesrooster.

Maar lees voor je begint met lezen eerst de korte inleiding die onder het leesrooster staat . Want als je de context kent, kun je de bief ook in zijn context lezen.

Leesrooster Efeze

Maandag: Efeze 1
Dinsdag: Efeze 2
Woensdag: Efeze 3
Donderdag: Efeze 4:1-24
Vrijdag: Efeze 4:25-5:33
Zaterdag: Efeze 6

Tips: Lees langzaam, schrijf gedachten op en neem de tijd om te luisteren wat God tegen je wil zeggen door het Bijbelgedeelte heen. Bespreek dit met anderen.

Eventueel kun je ook de Bijbelgedeelten beluisteren bijvoorbeeld tijdens het hardlopen of onderweg. Klik daarvoor hier.

Inleiding op de brief van Paulus aan de kerk in Efeze

Paulus heeft deze brief geschreven in het jaar 60, terwijl hij gevangen zat in Rome. Hij heeft van 53-56/57 in de stad Efeze gewoond en heeft daar vele discipelen gemaakt. Dezen vormden uiteraard de kerk te Efeze (die samenkwamen in tientallen huizen door de hele stad heen). Deze discipelen maakten niet alleen nieuwe discipelen in Efeze, maar ook in de hele provincie! Paulus gaf lange tijd onderwijs aan de christenen in Efeze en omgeving in een schoolgebouw of groot huis.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Efeze-in-Paulus-tijd-1024x1022.jpg
De stad Efeze in de tijd waarin Paulus leefde

Efeze was een van de grootste steden van die tijd met 200.000 tot 250.000 inwoners. Binnen de stadsgrenzen stond één van de toenmalige zeven wereldwonderen, namelijk de tempel van de godin Artemis. Vele pelgrims en toeristen kwamen daarom ook op Efeze af, wat veel inkomsten en aanzien genereerde. Je kunt je voorstellen dat het problematisch zou zijn als vele inwoners van de stad de godin Artemis zouden afwijzen omdat ze in een andere God zouden gaan geloven. Je leest van Paulus’ tijd in Efeze in Handelingen 18-20.

Als je de brief leest, kun je drie hoofddoelen ontwaren waarom Paulus deze brief schreef:

1) Het geloof versterken van de lezers door hen te herinneren aan hun eenheid met Jezus, wat grootse zegen inhoud.
(2) De eenheid tussen Joden en niet-Joden in één kerk van Jezus te benadrukken.
(3) De lezers aansporen om een leven te leven dat past bij hun geloof in Jezus, wat levensheiliging en strijd tegen de machten van het kwaad inhoud.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is tempel-Artemis-1024x1022.jpg
Hoe de tempel van Artemis er uit zag

Bronnen:

Merkle, B.L., 2018. Ephesians. In I. M. Duguid, J. M. Hamilton Jr., & J. Sklar, red. Ephesians–Philemon. ESV Expository Commentary. Wheaton, IL: Crossway

Foulkes, F., 1996. Ephesians, Epistle to The D. R. W. Wood e.a., red. New Bible dictionary

Faithlife Study Bible (Gratis app voor op je tablet of telefoon)

Yoast SEO