Galatenbrief leesrooster week 5

Het is handig om bij deze reflectievragen pen en papier bij de hand te hebben. Ook kun je dit samen met iemand anders doen om elkaar te scherpen en te steunen.

Reflectievragen:

  • Voor welke angst vanwege je geloof heb jij Jezus’ vrede, barmhartigheid, genade en gemeente nodig? Bid hiervoor en bespreek dit met iemand.
  • Welk onderdeel van de vrucht van de Geest kan bij jou het meeste groeien en hoe ga je daar ruimte voor maken in je leven?

Inventariseer je antwoorden op de reflectievragen van week 2 t/m 5 en beantwoord de volgende vragen:

  • Bepaal per antwoord welk doel je voor ogen hebt; wat is je verlangen?
  • Bepaal per antwoord de eerste stap die je moet zetten om dit te bereiken.
  • Met wie ga je samen optrekken in het uitvoeren van deze stappen?
  • Wat kun je vastleggen in je agenda?
  • Wat is het eerste dat je gaat doen; waar ga ik mee beginnen?

Bekijk ook nogmaals de tips bij week 2 om (samen) meer met de Bijbel bezig te zijn en de tips bij week 4 om (samen) meer ruimte voor de Geest te maken zodat zijn vrucht in je mag groeien.

Grote veranderingen beginnen met een kleine stap. Welke stapjes helpen jou?