Galatenbrief week 1

De uitleg van de twee verschillende leesroosters die je kunt volgen vind je hier. Ook kun je hier de printversie downloaden. Voor beide leesroosters geldt: lees eerst de inleiding op Galaten onderaan deze pagina.

Leesrooster alleen Galaten:

Context leesrooster Galaten:

Inleiding op Galaten:

De brief aan de Galaten is geschreven door Paulus (echte naam Saulus). Paulus was eerst een christenvervolger, maar kwam door een bijzondere gebeurtenis tot geloof in Jezus. In het ‘context leesrooster’ lees je deze geschiedenis (Handelingen 9:1-31). Hij schreef zijn brief aan de kerken in Galatië die hij tijdens zijn eerste zendingsreis had gesticht. In het ‘context leesrooster’ kun je deze geschiedenis lezen (Handelingen 13:1-14:28).

(Afbeelding via Logos Bible Software)

Het zou kunnen dat Paulus deze brief net voor of net na de grote vergadering van de apostelen geschreven heeft, waarvan je in de Bijbel in Handelingen 15 kunt lezen. Veel recente Bijbelonderzoekers denken er vlak voor, maar voor de uitleg van de brief maakt dit niet uit. Hij schreef deze brief tussen het jaar 48 en 49, maximaal een jaar na zijn eerste zendingsreis, waarschijnlijk in Antiochië in Syrië óf al in Jeruzalem aan de vooravond van de grote vergadering.